Meteorologia i klimatologia - strona 11

Wiatr geostroficzny i gradientalny

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Wiatr geostroficzny i gradientalny.  Wiatr geostroficzny  w meteorologii w jej modelach wiatr w którym powietrze porusza się  jednostajnie poziomo wzdłuż prostoliniowych i nie zm...

Zagadnienia z cyrkulacji powietrza

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

Siła odśrodkowa  – działa na obiekty poruszające się po zakrzywionych torach. Jej wartość  zależy od prędkości obiektu i jego odległości od osi obrotu  Stopień baryczny Do przybliżonej oceny zmiany ciśnienia z wysokością można stosować tzw.  ...

Zanieczyszczenia w atmosferze oraz środki zaradcze

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

Zanieczyszczenia w atmosferze oraz środki zaradcze - najważniejsze  konwencje w dziedzinie ochrony klimatu.        Konwencja Wiedeńska (1983) o ochronie warstwy ozonu stratosferycznego wraz z  Protokołem Montrealskim (1987) o substancjach degradujących tę warstwę i  kolejnymi uzupełniającymi porozu...

Pionowy i poziomy gradient ciśnienia.

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Zmiany ciśnienia z wysokością. Pionowy i poziomy gradient ciśnienia.  Ciśnienie spada wraz ze wzrostem wysokości  Ciśnienie hPa – wysokość [m]  1500  3000  5500  9000    *gradient ciśnienia  Tgα= Gv/Gh= 0,001 do 0,0001  Gv – gradient pisany  Gh – gradient pionowy  GvGh –jest to różnica ciśnienia (Δ...

Znaczenie kształtu i ruchu Ziemi w procesach fizycznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

ZNACZENIE KSZTAŁTU I RUCHU ZIEMI W PROCESACH FIZYCZNYCH ZACHODZĄCYCH  NA POWIERZCHNI ZIEMI I W ATMOSFERZE  Kształt ziemi powoduje zróżnicowane padanie promieni słonecznych.   Wysokość słońca – kąt pomiędzy linią horyzontu a kierunkiem na słońce  Kąt padania promieni słonecznych to kąt między promie...

Opadowe klasyfikacje miesięcy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

Legenda: Opadowe klasyfikacje miesięcy Materiałem, na którym przeprowadziliśmy klasyfikację opadową miesięcy są dane odnoszące się do Borucina, który leży na Kaszubach, z lat 1961 do 2000. Zastosowaliśmy metodę opracowaną przez M. Miętusa i innych w celu przedstawienia opadowych klasyfikacji mies...

Opady - rodzaje i formowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

VIII 1 Opady • Formowanie się opadów – wzrost kropelek wody w chmurach – kolizje i koalescencja – kryształy lodu – proces nukleacji • Rodzaje opadów – deszcz – śnieg – marznący deszcz – grad • Pomiary opadów • Pytania powtórzeniowe VIII 2 Formowanie się opadów Rozmiary kropel deszczu, chmury i ce...

Opis mapy synoptycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

E lementy wstępnej analizy mapy synoptycznej Zadanie: Scharakteryzuj pole ciśnienia, posługując się właściwymi nazwami układów barycznych i regionów geograficznych. Wymień zjawiska meteorologiczne zaznaczone na mapie, wskazując miejsca ich występowania. Opisz warunki pogodowe Europy Środkowej (...

Meteologia i klimatologia - pojęcia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA Stacja meteorologiczna , ogródek meteorologiczny - miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) - trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m, na terenie którego są zainstalow...

Rozmieszczenie opadów w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2457

ROZMIESZCZENIE OPADÓW W POLSCE (1961-1990) Przeważająca część opadów w Polsce uwarunkowana jest obecnością wiatrów o kierunkach SW, W, NW. O wysokości opadów decyduje wzniesienie i rzeźba terenu oraz ekspozycja w stosunku do wiatrów deszczonośnych.(A. Schmuck) Najniższe opady występują na nizina...