Meteologia i klimatologia - pojęcia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteologia i klimatologia - pojęcia na egzamin - strona 1 Meteologia i klimatologia - pojęcia na egzamin - strona 2 Meteologia i klimatologia - pojęcia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:


METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA Stacja meteorologiczna , ogródek meteorologiczny - miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) - trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m, na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów , wiatromierz , deszczomierze , termometry gruntowe, heliograf , ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego.
Na terenie stacji meteorologicznej wykonuje się pomiary: temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, temperatury powietrza na wys. 5 cm npg., wilgotności powietrza na wysokości 2 m npg., ciśnienia powietrza, wysokości opadu atmosferycznego , czasu usłonecznienia, widzialności meteorologicznej etc.
Na nieotrawionym, przekopanym poletku meteorologicznym zorientowany w osi wschód- zachód mierzy się temperaturę gruntu na głębokości 5, 15, 50 i 100cm. Oprócz tego oblicza się parowanie. METEOROLOGIA - dział pomiaru bezpośredniego pomiaru słonecznego i natężenia;
Roczniki meteorologiczne wychodziły do 1984 roku, po tym okresie utajniono je;
Fizyka atmosfery - dział geofizyki;
Mechanika, termodynamika, optyka, elektryczność i magnetyzm - ATMOSFERA;
METEOR - ciało niebieski;
AEROLOGIA - aeros - powietrze, za pomocą radiosond do wysokości 40km;
AERONOMIA - badania powyżej 40km;
METEOROLOGIA - nauka o pogodzie, bada zjawiska zachodzące w atmosferze, zjawiska pogodowe związane są z procesami dynamicznymi;
Ogólna - składa się: meteorologia dynamiczna - o ruchach powietrza; fizyczna - inne - optyczne;
Stosowana - meteorologia synoptyczna - zajmuje się teorią i technikami przewidywania pogody; agrometeorologia - na potrzeby rolnictwa, morska, lotnicza, tropikalna, arktyczna;
PROBLEMY METEOROLOGICZNE:
Skład i budowa atmosfery;
Obieg ciepła w atmosferze na powierzchni ziemi ze szczególnym obiektem zainteresowania promieniowania;
Obieg wilgoci, stany skupienia wody;
Ruchy powietrza w różnych skalach: globalnej, regionalnej i lokalnej;
Elektryczność atmosferyczna;
Zjawiska optyczne, akustyczne;
Przewidywanie zmian warunków pogodowych;
Współzależność zjawisk atmosferycznych i życia organicznego na ziemi, a także różnych form działalności człowieka na Ziemi;
ELEMENTY POGODY:
Usłonecznienie - czas trwania bezpośredniego promieniowania słońca; HELIOMETRIA; AKTYNOMETRIA - natężenie, moc;
TERMOMETRIA - temperatury;
Ciśnienie atmosferyczne - BAROMETRIA;
Wilgotność powietrza - HIGROMETRIA;
Ruch powietrza (wiatr) - ANENOMETRIA - anemometry;


(…)

… promieniowania widzialnego od 0,360 mikrometra do 0,760 µm;
Promieniowanie widzialne - optycznym okiem;
Fale radiowe;
Jednostki energetyczne: energię przechodzącą w czasie t przez pole powierzchni S prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania; cal/cm2;
PRAWA PROMIENIOWANIA (ciało doskonale czarne - emituje i wypromieniowuje energię do temperatury swojej powierzchni):
PRAWO KIRCHOFFA: e(λ,T)/a(λ,T…
… rzeczywistego usłonecznienia do maksimum usłonecznienia;
Do pomiaru promieniowania bezpośredniego:
Pirheliometr kompensacyjny - IB = k* i2;
Solhymetr Gorczyńskiego (natężenie promieniowania bezpośrednio na płaszczyznę prostopadłą do kierunku padania promieni);
Termostos Molla;
WILGOTNOŚĆ - jest to zawartość pary wodnej w powietrzu;
e - prężność pary wodnej
a - wilgotność bezwzględna Q = 0,623ep U, f - wilgotność względna
E - maksymalna prężność pary wodnej przy temperaturze 20˚C
T - temperatura w Kelwinach;
x - stosunek zmieszania (ile g przypada na powietrze suche;
d - niedosyt wilgotności;
P - ciśnienie atmosferyczne;
q - wilgotność właściwa powietrza - jest to stosunek masy pary wodnej do masy powietrza wilgotnego;
Q = 220eT [g/m3]
U = e/E * 100%
x = 0,622 e/P - e
D = E - e [hPa]
Prężność pary wodnej:
Wzór psychromatyczny: e = EW - A (tS - tW)P [hPa]
tS - termometr suchy;
tW - termometr wilgotny;
Maksymalna prężność pary wodnej - 26,4;
E = 26,4
f = 36%
e = 9,6 WYKŁAD 3: „TERMODYNAMIKA”;
PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY :
Przy ruchu w górę porcja suchego powietrza ochładza się o 1°C na każde 100m;
Przy ruchu w duł, porcja suchego powietrza jest sprężana i wydziela się ciepło (powietrze ogrzewa…
… wartości. Dodatni w ciągu dnia, w nocy bilans jest ujemny bo nie ma zwrotnego promieniowania z atmosfery - duże straty. Wymiana między grubszą warstwą ziemi a atmosferą;
Wymiana między powierzchnią ziemi a atmosferą:
Ruch turbulencyjny - wymiana ciepła jest dynamiczna, ciepło przemieszcza się ku górze, dlatego jest cieplej - odczuwalny strumień ciepła; Parowanie z powierzchni Ziemi. Powierzchnie się. Para…
… adiabatycznie do poziomu morza (przeliczana) zgodnie z gradientem sucho - adiabatycznym na temperaturę panującą na poziomie morza;
PIONOWY GRADIENT TEMPERATURY - γT = -ΔT/ΔH
Gradient większy niż 1, świadczy o równowadze chwiejnej;
Wysokość pozioma kondensacji:
H = 1,2 (t - td)
H - wysokość hektometrach;
T - temperatura powietrza;
Td - temperatura punktu rosy;
Wzrost produkcji kondensacji !!!
Łączenie kropel…
… (przypomina kalafior);
METEOR - zjawisko występujące w atmosferze lub na powierzchni gruntu w postaci zawiesin, opadów lub osadów składających się z udowodnionych lub nieudowodnionych cząstek ciekłych lub stałych; może ona być również zjawiskiem natury optycznej lub elektrycznej;
PRODUKTY CHMUR:
Deszcz - As, Ns, Sc, Cu, Cb;
Mżawka - St;
Śnieg - As, Ns, Sc, Cu, Cb;
Śnieg ziarnisty - St;
Krupy śnieżne - Sc, Cu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz