Meteorologia i klimatologia - strona 10

Meteorologia i kliamtologia - ozon

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

OZON  – trojatomowa odmiana tlenu  – w troposferze występuje w niewielkich ilościach – stężenie waha się od 0,05 ppm w  czystym powietrzu do 0,5 ppm w powietrzu zanieczyszczonym  – naturalnie powstaje podczas wyładowań elektrycznych w atmosferze, pożarow leśnych  oraz wskutek utleniania terpentyny ...

Pogoda i jej typowe elementy

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Pogoda i jej typowe elementy.  Pogoda- „Chwilowy stan atmosfery nad danym obszarem”czyli - stan atmosfery w  określonym miejscu i w określonym czasie. Stan ten określany jest przez zespół  powiązanych z sobą elementów meteorologicznych zwanych elementami pogody. Do  najważniejszych z nich należą te...

Prądy strumieniowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Prądy strumieniowe  Prądem strumieniowym nazywamy strefę silnych wiatrów w górnej troposferze  długości rzędu kilku tysięcy kilometrów, szerokości setek kilometrów i miąższości  kilku kilometrów. Prędkość w rdzeniu prądu powinna przekraczać 30 ...

Przyrządy pomiarowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

Krótki opis przyrządów :  I Pomiar temperatury : 1. Zwykłe termometry meteorologiczne :                Mają zakres skali od -37 do +50 oraz wartość najniższa podziałki skali równą 0,2 C. Temperaturę powietrza wskazywana przez te termometry odczytuje się z dokładnością do 0.1C . 2. Termometr” maksym...

Siła tarcia, pojęcie warstwy tarcia i atmosfera swobodna

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Si ła tarcia, pojęcie warstwy tarcia i atmosfera swobodna      Si ła tarcia  ma wpływ przede wszystkim na ruch powietrza w dolnej, przyziemnej  warstwie troposfery. Powoduje  zmniejszenie pr ędkości wiatru (ruchu) w tej warstwie i zmienia także...

Meteorologia i kliamtologia - tlen

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

TLEN  – występuje w atmosferze w postaci dwuatomowych cząsteczek O2  – na wysokości 60 km ulega dysocjacji i rozpada się na cząsteczki jednoatomowe O  – istnieje trójatomowa odmiana tlenu – ozon  – tlen atmosferyczny uczestniczy w reakcjach utleniania i redukcji, zachodzących z udziałem  substancji...

Trójkomórkowy model cyrkulacji-komórki Hadleya, Ferrela i biegunowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1834

Trójkomórkowy model cyrkulacji: komórki Hadley'a, Ferrela i biegunowa    Gdyby Ziemia nie obracała się wokoł własnej osi, powietrze docierałoby gora aż do regionow  podbiegunowych.  Tam zbiegałoby się i osiadało tworząc układ wysokiego ciśnienia. Z wysokich szerokości  geograficznych przy powierzch...

Typowe układy baryczne i wiatry lokalne - bryza, fen

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1442

Typowe układy baryczne - obszary obniżonego i podwyższonego ciśnienia  występujące w atmosferze.  Podstawowymi układami barycznymi są niże atmosferyczne (powietrze  przemieszcza się do środka układu - konwergencja) i wyże (powietrze przemie...

Warstwy atmosfery - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

WARSTWY ATMOSFERY   stratosfera- posiada zmienną wysokość. Największą troposfera jest w klimatach  ciepłych do ok 18 km. W klimatach umiarkowanych jest ona zmienna (lato większa zima mniejsza).  W niej zachodzą najbardziej dynamiczne procesy ; ...