Mechanika Doświdczalna

note /search

Polska Norma PN-EN ISO 14688-1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Mechanika Doświdczalna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4221

Część 1: Oznaczenie i opisy. (…) … Charakterpowiezchni Szorstka Gladka 5.3 Oznaczanie skladumineralnego jest poszczeg6lnych gruntu Skladmineralny czqstek oznaczany wedlug zasadgeologicznych. Nazwy wystg pujacych powinny dolaczone opisugruntu. czasie mineraldw, razem nazwq pokrycia, z ich bye do...