Inżynieria bioreaktorów

note /search

Kinetyka enzymatyczna- sprawozdanie - Kinetyka Michaelisa-Menten

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 5887

Wrocław, 30.03.2012r Laboratorium inżynierii bioreaktorów Kinetyka enzymatyczna - zajęcia komputerowe Cel ćwiczenia Wyznaczanie kinetyki reakcji enzymatycznych za pomocą metod obróbki danych doświadczalnych. Metodami tymi są: „metoda biochemiczna”, korzystająca z

Rodzaje i opis bioreaktorów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 3822
Wyświetleń: 7014

1. Charakterystyka i równanie mieszalnikowego bioreaktora okresowego -duża szybkość reakcji; -czas jałowy(wada); -mała wielkość produkcji; -słaba standaryzacja produktu; -dobra elastyczność produkcji; -trudne pomiary i regulacja(bo parametry się zmieniają); -użyteczny przy złożonych wymaganiach hodo...

Równania kinetyczne reakcji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 4571

1. Sposoby wyznaczania równania kinetycznego reakcji Dane doświadczalne → zależność CS= f(t) a) spełniające warunki początkowej szybkości reakcji (α≤5%, wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej) b) z reaktora okresowego II. Obróbka danych: 1) metoda różniczkowa; 2) metoda całkowa...

Inżynieria bioreaktorów- zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3514

Kierunek biotechnologia Zagadnienia (nie pytania) na egzamin z bioreaktorów Bilans przemiany mikrobiologicznej Kinetyka reakcji enzymatycznej i przemiany mikrobiologicznej Charakterystyka i równanie mieszalnikowego bioreaktora okresowego ...

Bioreaktor mikrobiologiczny- sprawozdanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 4998

Ćwiczenie „Bioreaktor mikrobiologiczny” Cel ćwiczenia: Wyznaczanie właściwej szybkości wzrostu oraz współczynników stechiometrycznych na przykładzie szczepu Bacillus licheniformis wykorzystującego glukozę, jako źródło węgla i energii. Wzros...

Inżynieria bioreaktorów- pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2380

czas przybywania- definicja i znaczenie fizycznie jak doswiadczalnie wyznaczyc czas przebywania jak doświadczalnie wyznaczyć czas przebywania? co to jest czas przebywania i co warunkuje? rodzaje przepływu w reaktorach. jakie jest stężenie na wylocie w reaktorze kolumnowym metoda całkowa i dla 1 ...

Reakcja izomeryzacji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 5201

Izomeraza ksylozowa jest enzymem wewnątrzkomórkowym katalizującym izomeryzacje ksylozy we fruktozę. Oznacza to, że znaczna część tego enzymu znajduje się wewnątrz oraz w ścianie komórkowej mikroorganizmu go wytwarzającego. Większość dostępnych w handlu izomeraz ksylozowych izolowana jest z mezofilny...