Ustrój państwowy i polityczny Polski

note /search

Ścieżka legislacyjna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 889

Ścieżka legislacyjna Inicjatywa ustawodawcza: - posłowie (min 15) -Komisje sejmowe -Senat -Prezydent -Rada ministrów -Grupa obywateli 100 000 podpisów Kompetencja w dziedzinie procesowania nad ustawą - Marszałek wprowadza ją do obra...

Demokratyczny charakter - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Demokratyczny charakter. Każda ustawa wyposażona jest w dwa elementy: -przymiot czyli obsługa państwa - konstytucja która jest wprowadzona do obsługi państwa, narzuca procedurę funkcjonowania państwa -element aksjologiczny - przymiot suwerenności narodu (przesądzenie o demokratycznej naturze pańs...

Kompetencje prezydenta - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1162

Kompetencje prezydenta 1.Sposób kreacji Naród wybiera w wyborach powszechnych bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym. Procedura selekcyjna: dopuszczona może być osoba, której kandydatura jest poświadczona 100 tys. podpisów. Prezydent musi uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów. Jeśli żade...

Kompetencje rządu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

Kompetencje rządu: -Najważniejsza: rządzenie (nie tylko wykonywanie ustaw, ale też inne funkcje) -Prowadzenie polityki wewnętrznej i zew., kierowanie pracą administracji rządowych, zapewnienie wykonywania ustaw -wydawanie rozporządzeń, kierowanie i koordynacja wszystkich organów administracji pań...

Kompetencje sejmu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 952

Kompetencje sejmu. Najważniejszą jest kompetencja o charakterze ustrojodawczym. 4 najważniejsze funkcje: -ustrojodawcza; oznacza, że sejm określa w aktach rangi konstytucyjnej podstawowe reguły porządku obowiązującego w państwie. -ustawodawcza; sejm tworzy prawo o randze ustawowej, ustawa jest pr...

Wykład - mankamenty życia politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Nowa dychotomia (konflikt między partiami): katastrofa Smoleńska - czynnik wpływający na podział sceny politycznej, przejaw post-polityki. Instrument organizujący naszą emocję. Europa reagująca na kryzys - na ile jest w stanie zachować samodzi...

Wykład - rząd i tryb powoływania rządu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

RZĄD Skład i struktura. Prezes rady ministrów jest przewodniczącym rady ministrów: -nadaje charakter prac, jest osobą która może mianować i odwoływać -kwestia stanowiska vice prezesa jest uznaniowa -Nominowane na to stanowisko są zazwyczaj osoby których chce się podnieść znaczenie. -Osoby z pa...

Sejm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1344

Ustrój państwa. Konstytucja. Organy władzy - pozycja ustrojowa organów władzy: sejm, senat, rząd, prezydent. Sejm. Sposób kreacji, kadencja, struktura organizacyjna, kompetencje. Pozycja ustrojowa sejmu opisana w konstytucji z 1997r. 1. Sposób kreacji. Sejm wybierany w wyborach powszechnych, równ...

Senat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ustrój państwowy i polityczny Polski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 952

Senat 1. Sposób kreacji. Wybory powszechne, równe, tajne, tryb większościowy. Ilość okręgów jest równa liczbie miejsc do senatu - jeden okręg, jeden kandydat. Wygrywa ten, który zdobędzie największą ilość głosów w okręgu. Walorem trybu większościowego jest stabilizacja sejmu. Liczny zwycięzca nie...