Kompetencje prezydenta - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje prezydenta - wykład - strona 1 Kompetencje prezydenta - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Kompetencje prezydenta
1.Sposób kreacji
Naród wybiera w wyborach powszechnych bezpośrednich, równych, w głosowaniu tajnym.
Procedura selekcyjna: dopuszczona może być osoba, której kandydatura jest poświadczona 100 tys. podpisów.
Prezydent musi uzyskać ponad 50% ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden nie uzyska, po 2 tygodniach jest 2 tura w której udział biorą 2 kandydaci.
Bierne prawo wyborcze - 35 lat i bierne prawo wyborcze do sejmu.
Wybory zarządza marszałek sejmu.
Kadencja trwa 5 lat z możliwością jednej reelekcji.
Jeśli suweren wybiera, to definiuje zakres kompetencji. Jeśli wybory są w trybie pośrednim, kompetencje są nieznaczące. Sprowadzają się do rodzajów:
-wynikające z tego że prezydent jest głową państwa
-kompetencje w stosunku do parlamentu
-wobec rządu
-w dziedzinie stosunków zagranicznych
-w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa
Kompetencje Wynikające z tego, że prezydent jest głową państwa.
Występuje on do sejmu z wnioskiem o odwołanie i powołanie prezesa NBP i Inszego prezesa sądu najwyższego. Ma także kompetencje w nominacji prezesa sądu najwyższego, sądu administracyjnego. Nadaje I-szy stopień oficerski, mianuje na stopnie generałów i marszałka polski, nadaje tytuł naukowy profesora, powołuje 1/3 składu KRRiT, nadaje obywatelstwo polskie, odznaczenia, korzysta z prawa łaski.
Są to kompetencje kreacyjne dotyczące równych aspektów funkcjonowania państwa.
Kompetencje w stosunku do parlamentu
Zarządza, zwołuje I-sze posiedzenie po wyborach; jeśli ustawa budżetowa nie zostanie uchwalona w ciągu 4 msc od złożenia jej przez rząd, poddaje budżet pod głosowanie; nie powołanie rządu po 3 nie udanych próbach; podpisywanie ustaw, prawo ustawowego veta; zwraca się do trybunału konstytucyjnego z prośbą o rozstrzygnięcie zgodności przedstawionej mu ustawy zgodne z konstytucją, prawo wygłaszać w parlamencie, prawo inicjatywy ustawodawczej.
Kompetencje Prezydenta wobec rządu:
- udział prezydenta w formowaniu rządu,
- desygnowanie osoby premiera (powierzenie misji sformowania rządu osobie z partii, która odniosła spektakularne zwycięstwo); w przypadku tworzenia rządu koalicyjnego
- zwoływanie rady gabinetowej; w sprawach szczególnej wagi prezydent decyduje o zwołaniu rządu i przewodniczy mu, podczas tego posiedzenia dyskutowane są kwestie szczególnej wagi,
- na wniosek premiera powołuje cały gabinet,
- nie ma kompetencji obsady ministrów resortowych; te decyzje podejmuje premier
Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, może wydawać opinie nt. polityki politycznej, rząd musi być w tej materii ostrożny ponieważ może tę odpowiedzialność ponieść.


(…)


-przyjmowanie listów uwierzytelniających od akredytowanych w Polsce przedstawicieli państw obcych.
Sfera bezpieczeństwa zew. i wew. państwa:
Prezydent może wprowadzić stan wojenny i stan wyjątkowy.
S. Wojenny - prezydent może wprowadzić jeżeli konstatuje zewnętrzne zagrożenie państwa. Na części lub całym terytorium państwa. Powszechna lub częściowa mobilizacja.Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz