Techniki Pracy Umysłowej

note /search

Strategie uczenia się

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 889
Wyświetleń: 6370

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: uczeń samosterowny, rola wiedzy uprzedniej, rodzaje wiedzy, system pamięci, pamięć krótkotrwała i pamięć trwała, rodzaje strategii uczenia się, strategie powtarzania, strategie opracowywania, strategie organizowania, strategie metapoznawcze, noto...

Praca umysłowa

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2982

5.10.2011r. Temat: Rozwinięcie tematu-techniki pracy umysłowej \\ 12.10.2011r. Temat: Istota i natura uczenia się. Czynniki, od których zależą efekty uczenia się. Czym jest uczenie się?Uczenie się, to zmiana o charakterze rozwojowym; zmiana rozwojowa z aktywnością własną, konstruowanie znaczeń. RO...

Czynniki determinujące uczenie się - omówienie

  • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Wykład IV Komponent afektywny: a) Teorie poczucia własnej wartości Couington b) Lęk przed wszystkim co jest związane ze szkołą, dla kogoś innego jest to lęk przed jednym elementem związanym ze szkołą np. nauczycielem c) Lęk egzaminacyjny – jeden z najważniejszych elementów negatywnej motywacji...

Planowanie i strategie zarządzania czasem i przestrzenią

  • Techniki Pracy Umysłowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

Wykład IV Planowanie i strategie zarządzania czasem i przestrzenią. Planowanie korzystam z niego często w życiu codziennym, planujemy np. imieniny, przebudowę domu. Im lepszy plan tym w większym stopniu prowadzi do lepszego efektu. Planowe ro...