Socjologiczne podsatwy edukacji

note /search

Eksperyment - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Eksperyment  nie jest techniką gromadzenia danych; w eksperymencie szukamy czynniki skutkowo-przyczynowe; realizujemy eksperymenty w pewnych jasno ustalonych warunkach, czy dany czynnik spowoduje modyfikacje naszych zachowań. Jak przebiega eksperyment w klasycznym kształcie? Jeśli po drugim teście...

Osobowość społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1442

Osobowość społeczna  kojarzy nam się z psychologią; przyswojona kultura. Człowiek, który się wychowuje poza społeczeństwem będzie wychowany w sposób jaki otacza go środowisko. Środowiska wpływa na wychowanie. Osobowość społeczna - zes...

Rodzaje zbiorowości - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1876

Rodzaje zbiorowości: Społeczności lokalne Zbiorowość zamieszkująca wspólne terytorium, relatywnie samowystarczalna oparta na trwałym systemie więzi i interakcji społecznych, charakteryzująca się mocnym poczuciem przynależności jednost...

Ruchy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2674

RUCHY SPOŁECZNE -zgromadzenie jednostek, które zorganizowały się w celu poparcia lub przeciwstawienia się określonym zmianom kulturowych i społecznych Typy ruchów społecznych: Nastawienie na jednostki: Ruch alternatywny - nastawione na to aby zmieniać zachowania jednostek np. zmiana formy zachowa...

Socjologia jako dyscyplina naukowa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 5138

Socjologia jako dyscyplina naukowa Socjologia jest to nauka o społeczeństwie, socjologia narodziła się w pierwszej połowie IX wieku, dlaczego wcześniej nie uprawiano tej nauki? Nie zwracano wcześniej uwagi na pewne zróżnicowanie na taki twór jak państwo. W XVII w państwo traktowano jako formalność, ...

Socjologiczne podstawy edukacji - wywiady - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Wywiady: Formy wywiadu Ustne—ktoś zadaje nam pytania, ankieter zapisuje odpowiedzi, które usłyszał z naszych ust Pisemne -- pytania zadawane są w formie pisemnej i odpowiedzi są też udzielane w formie pisemnej Kryterium związane z tym na ile moż...

Obserwacja - podział

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologiczne podsatwy edukacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

Obserwacje wykonujemy non stop, w wielu przypadkach obserwacja naukowa nie przypomina obserwacje codzienną. Obserwacja w znaczeniu naukowym jest to celowe tzn. ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu, procesu bądź zjawiska. Obserwacje dzielimy na: Obserwacje ...