Bezpieczeństwo międzynarodowe - strona 6

Rola instrumentu rozwiązywania sporów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

Rola instrumentu rozwiązywania sporów Organizacje międzynarodowe odgrywają rolę instrumentu rozwiązywania sporów międzynarodowych, a ich struktury posiadają instrumenty umożliwiające reakcję na krytyczny poziom nasilenia kryzysu. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją o zasięgu globaln...

Rola NATO w wojnie domowej w Libii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Oprócz oficjalnej lotniczej operacji NATO, wbrew powszechnym zaprzeczeniom, państwa zewnętrzne wspierały rebeliantów także wojskami lądowymi. Francja np. wysłała w kwietniu instruktorów by współpracowali oni z Narodową Radą Libijską, przesłal...

Rola niezależnego aktora - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Rola niezależnego aktora w stos międzynarodowych działającego na rzecz zapobiegania sporom i konfliktom   Trzecią rolą jest rola niezależnego aktora.  „niezależny”- może podejmować suwerenne decyzje i działania w stos. M-nar   Do tego potrzebne jest: -stała i spójna maszyneria decyzyjna -odpo...

Sprawa rezolucji ONZ i plan pokojowy Annana ws konfliktu w Syrii - om...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Sprawa rezolucji ONZ i plan pokojowy Annana 4 lutego 2012, który był najbardziej krwawym dniem w trakcie wojny domowej, Rosja i Chiny po raz drugi zablokowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Projekt rezolucji zakładał wezwanie syryjskiego prezydenta do ustąpienia oraz potępienie reżimu i nałożen...

Syria - historia konfliktu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1155

W Syrii od 1963 nieprzerwanie obowiązywał stan wyjątkowy. Syryjski rząd tłumaczył to pozostawaniem w stanie wojny z Izraelem. W praktyce nie został on zniesiony, gdyż skutecznie zawieszał swobody obywatelskie zawarte w konstytucji. Po zamachu stanu w 1963 do władzy doszła 

Syria - obecny konflikt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1372

Pod wpływem jaśminowej rewolucji w Tunezji, 1 stycznia 2011 w Syrii zablokowano dostęp do stron internetowych takich jak Facebook, Wikipedia oraz YouTube. 31 stycznia 2011 prezydent Assad wobec protestów w krajach arabskich obiecał przeprowa...

Terroryzm - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Terroryzm Źródła terroryzmu w Azji Południowej Charakter konfliktu lankijskiego - Tamilskie Tygrysy - zamachy samobójcze + ataki na polityków (1991 zabili indyjskiego premiera Rajiva Gandhiego Natężenie dążeń separatystycznych - spowodowane rozdrobnieniem etnicznym, słabością instytucjonalna pańs...

Traktat o otwartych przestworach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

TRAKTAT O OTWARTYCH PRZESTWORZACH 24.03.1992, wszedł w życie 1.01.2002 34 państwa Europy i Ameryki Płn. Zezwala sygnatariuszom na odbywanie lotów obserwacyjnych nad terytorium państw członkowskich i zbieranie danych określona ilość lotów cel: zwiększenie zaufania pomiędzy państwami dawnych dwóc...

Typy zagrożeń globalnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

Typy zagrożeń globalnych: militarne: schodzą na dalszy plan odparcie bezpośredniego ataku militarnego ze strony państw przeciwdziałanie atakom ze strony aktorów niepaństwowych ochrona państwa przed zagrożeniami typu niemilitarnego (nielegalni imigranci, zorganizowane grupy przestępcze) konflikt...

Wspólnota Państw Niepodległych Regionalne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ryszard Bania
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 546

Wspólnota Państw Niepodległych Regionalne ugrupowanie integracyjne utworzone na mocy układu białowieskiego z 8 grudnia 1991 roku. Zrzesza większość byłych republik Związku Radzieckiego. Zajmuje się m.in. współpracą polityczną, gospodarczą...