Rola niezależnego aktora - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola niezależnego aktora - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Rola niezależnego aktora w stos międzynarodowych działającego na rzecz zapobiegania sporom i konfliktom
 
Trzecią rolą jest rola niezależnego aktora.
 „niezależny”- może podejmować suwerenne decyzje i działania w stos. M-nar
 
Do tego potrzebne jest:
-stała i spójna maszyneria decyzyjna
-odpowiednie środki i instrumenty
 
Rola ta jest jedną z najbardziej rozbudowanych i kompleksowych. Element charakterystyczny- każda organizacja odgrywa inne role niż pozostałe, co wynika z różnorodności form współpracy, przedmiotu zainteresowań czy innego składu członkowskiego.
 
Instrument wczesnej reakcji w sytuacjach kryzysowych
- koncentruje się wokół kilku podstawowych działań, których zadaniem jest dostarczenie informacji nt szkodliwych inicjatyw oraz dostarczanie instrumentów umożliwiających porozumienie skonfliktowanym stronom.
 
Podstawowa forma aktywności org bez w działaniach na rzecz zapewnienia pokoju - tworzenie i wykorzystywanie instrumentów instytucjonalnych (organy które zajmują się wczesnym wykrywaniem konfliktów)
W ONZ jest to Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa. (głowne!)
W OBWE min. Biuro Instytucji demokratycznych i Praw Człowieka, Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych.
 
W przypadku OBWE są jeszcze specyficzne mechanizmy powiadamiania państw człon. O niepokojącej aktywności innych państw:
 
-mechanizm moskiewski (łamanie praw człowieka)
-mech. Wiedeński (niepokojąca aktywnosc wojskowa)
-mech. Berliński (zagrożenie pokoju, bezp, stabilności)
 
Sądy międzynarodowe- organ m-nar, zapobiegający eskalacji sporów i konfliktów m-nar., obecnie traci na znaczeniu (rosnąca liczba współzależności między państwami, i min. brak możliwości efektywnej egzekucji wyroków)
 
Dyplomacja prewencyjna- działania państw lub organizacji m-nar mające zapobiegać przeradzaniu się sporów w konflikty a w razie jakby tak się stało to ograniczanie ich zasięgu
 
Rodzaje dyplomacji prewencyjnej:
1)    „wczesna dyplomacja prewencyjna” (pomoc przed wybuchem konfliktu zbrojnego)
2)    „opóźniona dypl. Prew.”(wpływ na strony, by porzuciły spór)
 
ONZ- główna rola w rozwijaniu instrumentów dyplomacji prewencyjnej
Metody dyplomacji prewencyjnej w Karcie NZ: rokowania, badania, pośrednictwo, pojednanie, arbitraż, postępowanie sądowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz