Sadownictwo

note /search

Uprawa owoców

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sadownictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1701

1.Elementy budowy wyrózniające się dla drzew gat. sadowniczych: -wielkość drzewa(słabo,średnio,silnie rosnące) -pokrój korony(kulista,spłaszczona,stozkowa) -krótkopędy(kształt np.sęczek,cierń,buławka,osadka) -długopędy(kształt,długość,kolor,występowanie przetchlinek) -liście(kształt,zabkowanie) -...

Odpowiedzi do przykładowych pytań z sadownictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE Z SADOWNICTWA Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin? Uprawa szpalerowa, cięcie Cel i sposób prowadzenia matecznika truskawek na własne potrzeby? Prowadzenie małego matecznika na własne potrzeby: obniża koszty materiału - zwłaszcza przy...

Sadownictwo-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1561

Agrotechniczne metody zapobiegania chorobie zamierania pędów malin. Sprawcy choroby to Didymella applannata z gromady workowców, Botrytis cinerea i grzyby z rodzaju Fusarium. Metody agrotechniczne: wczesne wycinanie i palenie starych pędów po zbiorach, czyszczenie plantacji, usuwanie nadmiernej lic...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Biegły skarbowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sadownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1435

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI Biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową, Egze...

Sadownictwo-agrest

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

AGREST Rząd: Saxifragales - skalnicowce Rodzina: Grossulariaceae - agrestowate Rodzaj: Ribes - porzeczka Podrodzaj: Grossularia Gatunek: porzeczka agrest, agrest zwyczajny (pospolity) ...

Sadownictwo-egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2254

1. Agrotechniczne metody zapobiegania zamierania pędów malin. przerzedzanie gęstych plantacji malin wycinanie pędów 3. Cele cięcia drzew: stworzenie silnego szkieletu drzewa nadanie drzewu odpowiedniego kształtu utrzymanie równowagi między wzrostem a owocowaniem a przez to zwiększenie plonu i z...

Sadownictwo-malina

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

MALINA Rodzina: Rosaceae Rodzaj: Rubus - malina Podrodzaj: Eubatus - jeżyny Idaeobatus - maliny właściwe Gatunek: Rubus idaeus - malina właściwa 40 gat. z których 40 żyje w PL pędy żyją 2 lata w 1 roku - z szyjki pąków przybyszowych do korze...

Morfologia drzew i krzewów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2366

MORFOLOGIA DRZEW I KRZEWÓW Rośliny sadownicze dzieli się na: drzewa (np. jabłoń), krzewy (np. po­rzeczka) i krzewinki (np. żurawina). Drzewa zawsze tworzą pień i zazwy­czaj osiągają duże rozmiary. Krzewy nie tworzą pnia i nie osiągają dużych rozmiarów. Ich pędy wybijające z szyjki korzeniowej rozg...

Odmiany jabłoni

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

Geneva Early Pochodzenie: USA, Quinte × Julyred Wzrost: śr. silny Mróz: dost. wytrzymała Parch: śr. podatna Mączniak: śr. podatna Zaraza ogniowa: podatna Owocowanie: wczesne, śr. obfite, coroczne Owoce: średniej wielkości, kulisto-spłaszcz...

Odżywianie mineralne roślin sadowniczych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sadownictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694

ODŻYWIANIE MINERALNE ROŚLIN SADOWNICZYCH Podstawy racjonalnego nawożenia roślin sadowniczych : Specyfika odżywiania mineralnego drzew owocowych i przyczyny niskich potrzeb nawozowych; Znaczenie różnych metod w określaniu potrzeb nawożenia; Składniki mineralne które mogą mieć znaczenie w nawożeniu s...