Odżywianie mineralne roślin sadowniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odżywianie mineralne roślin sadowniczych - strona 1

Fragment notatki:

ODŻYWIANIE MINERALNE ROŚLIN SADOWNICZYCH Podstawy racjonalnego nawożenia roślin sadowniczych : Specyfika odżywiania mineralnego drzew owocowych i przyczyny niskich potrzeb nawozowych; Znaczenie różnych metod w określaniu potrzeb nawożenia; Składniki mineralne które mogą mieć znaczenie w nawożeniu sadów w polsce; Czy zmiana modelu sadów i zmiany w agrotechnice spowodują zmiany w nawożeniu; Rzeczywistość i mity w nawożeniu sadów. Drzewa owocowe często nie reagują w ogóle na nawożenie, a jeśli jest reakcja to tylko na niskie dawki—stąd wynika że potrzeby nawożenia sadów są stosunkowo niskie!!
Racjonalne nawożenie to nawożenie według potrzeb : Precyzyjne określenie potrzeb roślin nie jest proste; Należy być świadomym specyfiki i prawidłowości rządzących odżywieniem mineralnym drzew owocowych
Specyficzne cechy drzew owocowych mające znaczenie w odzywianiu mineralnym Wieloletni charakter roślin; Głębokość systemu korzeniowego; Długość okresu aktywności korzeni (korzenie mogą pobierać składniki nawet przez 12 miesięcy); Drzewo to niejednolity organizm (odmiana i podkładka-zróżnicowanie w obrębie tego samego gatunku); Stosunkowo niskie wymagania pokarmowe
Przyczyny niskich potrzeb nawozowych drzew owocowych 1.Niskie wymagania pokarmowe; 2.Możliwość zaspokajania potrzeb pokarmowych z gleby o stosunkowo niskiej koncentracji (aktualnej) przyswajalnych składników mineralnych; 3.Wieloletni charakter roślin; 4.System utrzymania gleby w sadzie
1. Niskie wymagania pokarmowe W plonie, tj w owocach - wywożonych z sadu - koncentracja składników mineralnych jest niska (z wyjątkiem potasu). W sadzie następuje recyrkulacja składników - składniki zawarte w opadłych liściach, ściętych pędach itp. Wracają do gleby i ponownie mogą być pobrane przez korzenie drzew
Recyrkulacja składników min eralnych w sadzie : Składniki wracające do gleby - Opadłe kwiaty i zawiązki; Opadłe liście; Ścięte pędy. Składniki wywożone z sadu i przyrost organów trwałych - Owoce, Gałęzie, Pień, Korzeń
2.możliwość zaspokojenia potrzeb pokarmowych z gleby o stosunkowo niskiej koncentracji przyswajalnych składników mineralnych : Długi okres (8-12 miesięcy) aktywności korzeni, które nie mają spoczynku naturalnego; przy temperaturach bliskich 0 c mogą jeszcze rosnąć, pobierać i gromadzić składniki mineralne. Głęboki system korzeniowy-duża masa gleby, możliwość korzystania ze składników zawartych w różnych warstwach. Zapasy zawarte w organach trwałych-pniu, pędach, korzeniach-mogą być uruchamiane w miarę potrzeby-co jest przyczyną opóźniania reakcji na nawożenie lub jego brak
4 .system utrzymania gleby w sadzie : Ugór herbicydowy - brak konkurencji innych roślin, dobre warunki wilgotnościowe sprzyjające wyzwalaniu K i N z gleby oraz ich pobieraniu przez korzenie


(…)

… i związanej z nią złej aeracji.
Mangan: Niedobór: Chloroza liści w postaci charakterystycznych żółtych cętek pomiędzy nerwami na wszystkich liściach położonych wzdłuż pędu. Nadmiar: Występowaniu nadmiaru mn sprzyja niskie ph gleby np. Spowodowane wieloletnim obfitym nawożeniem n w formie amonowej (siarczan amonu, saletra amonowa); Zła aeracja np. Wywołana strukturą niewłaściwą i nadmiernym uwilgoceniem - red…
…); Unikanie negatywnych zmian w glebie (Nadmiar nawozów azotowych - spadek ph, Nadmiar nawozów potasowych-niedobór mg, Nadmiar nawozów fosforowych -niedobór zn?); Unikanie ujemnych skutków dla jakości owoców (Antagonizm k z ca-choroby fizjologiczne, Nadmiar N - intensywny wzrost - konkurencja pędów i liści z owocami o ca, Nadmiar n-słabszy rumieniec); Minimalizacja kosztów.
Tylko tyle chemii…
…, a owoce duże źle się przechowują (gnicie, choroby przechowalnicze).
Potas: Niedobór: Objawy występują na liściach dolnych; Blaszka liściowa na brzegach a niekiedy między nerwami najpierw czerwienieje potem brązowieje i zamiera; Zasychające brzegi zwijają się; Liście nie opadają przedwcześnie!! (przy objawach niedoboru mg opadają); Szczególnie wrażliwy agrest i porzeczka czerwona; Tolerancyjna jest wiśnia…

Azot - na podstawie zawartości próchnicy możemy coś powiedzieć o zaopatrywaniu
Potas - najlepsza analiza gleby - powie nam co i dlaczego się dzieje; Analiza liści może to potwierdzić ale nie powie nam dlaczego; Wizualnie przy niektórych gatunkach sadowniczych ale cały szereg gatunków jest tolerancyjna na objawy-spada zawartość k a wiśnia nie wykazuje objawów, agrest i porzeczka najwrażliwsze.
Magnez…
… wyzwalania większej ilości n i k (mineralizacja próchnicy i procesy nitryfikacji-uwalnianie no3-sprzyja uruchamianiu k z minerałów); Możliwość przerzucania składników wraz ze skoszoną trawą z pasów murawy na pas herbicydowy; Nierównomierne rozsiewanie nawozów; Większa koncentracja korzeni drzew pod ugorem herbicydowym
Pobieranie próbek liści: Środkowa część długopędów, rozmieszczonych na obwodzie korony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz