Współczesne ustroje państw europejskich

Procedura ustawodawcza: Niemcy, Szwajcaria. Władza wykonawcza: Wielka ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2555

Przedmiotem analizy jest wykład prowadzony w ramach przedmiotu współczesne ustroje państw europejskich na kierunku prawo Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowo omówiona została droga ustawodawcza w Szwajcarii i w Niemczech (wyszczególnione zostały jej etapy, z wyraźnym zaznaczeniem roli poszczególnych ...

Transformacja systemowa: Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytani...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3983

Zagadnienia poruszane w ramach przedmiotu: współczesne ustroje państw europejskich na Uniwersytecie Łódzkim wydział: prawo. Omawiają transformacje systemowe XX w mające miejsce w: -Belgi- historia przekształcenia w państwo federacyjne, charakterystyka współczesnego ustroju z akcentem na różnice wy...

System wyborczy w najważniejszych krajach europejskich, procedura usta...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 280
Wyświetleń: 5719

Przedmiotem wykładu jest dokładne omówienie systemów wyborczych w najpopularniejszych krajach europejskich: Francja, Niemcy, Węgry, Szwajcaria, dodatkowo omówione zostały: Wielka Brytania, kraje skandynawskie (Finlandia, Skandynawia). Dodatkowo w sposób bardziej ogólny opisane zostały zasady prawa w...

Egzamin z przedmiotu

 • Uniwersytet Gdański
 • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

Pytania z przedmiotu „Współczesne ustroje państw UE” Uwarunkowania historyczne ustrojów politycznych państw europejskich. Współczesne uwarunkowania ustrojów politycznych państw UE. Charakterystyka ustroju politycznego W. Brytanii. Charakterystyka ustroju politycznego Niemiec. Charakterystyka us...