Prawo zobowiązań - strona 14

Pojęcie, źródła i podstawowe postacie zmian stosunku obligacyjnego....

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Pojęcie, źródła i podstawowe postacie zmian stosunku obligacyjnego. Postacie modyfikacji zobowiązania Podmiotowe Np. cesja, subrogacja (509) Przedmiotowe Zmiana praw i obowiązków, zmiana treści, zmiana świadczenia. Modyfikacja przedmiotowa Bez zachowania tożsamości stosunku obligacyjnego- zmieni...

Postacie pieniądza.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945

Postacie pieniądza. Pieniądz gotówkowy. Papierowy. Kruszcowy. Pieniądz bezgotówkowy. Tzw. bankowy- służy do bankowych rozliczeń bezgotówkowych, tylko w związku z istnieniem rachunku bankowego. Pieniądz elektroniczny. Wykupienie pewnej puli z banku (art. 4? 11? Prawo bankowe). Pieniądz pełni fun...

Prawo odszkodowawcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253

Prawo odszkodowawcze. I Zagadnienia podstawowe. Pojęcie prawa odszkodowawczego i podstawowe obszary tego prawa (terminologia!!). Reżim naprawienia szkody: Deliktowy (415 i następne). Odpowiedzialność kontraktowa. Niektórzy polscy autorzy rozszerzają system (rozbudowany system dualistyczny), np. p...

Przedmiot prawa zobowiązań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Przedmiot prawa zobowiązań . Prawo cywilne nie znosi definicji- ważne są cechy: Dział prawa cywilnego regulujący stosunki społeczne w postaci stosunków obligacyjnych Stosunki te łączą zwykle 2 podmioty (wierzyciel i dłużnik) Stosunki te mają charakter majątkowy (wtedy, gdy obejmują wymianę dóbr ...

Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1484

Rola wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika - współdziałanie wierzyciela.. Cechy obowiązku współdziałania. Kryteria art. 354 § 2 odsyła do § 1. Treść obowiązku współdziałania (na czym polega) - intensywność współdziałania. Stopień aktywności zależy od treści zobowiązania. Obowiązek w...

Roszczenie o zwrot wydatków i nakładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Roszczenie o zwrot wydatków i nakładów w zakresie prawa obligacyjnego. Pojęcie nakładów i wydatków. Nie ma co do tego uzgodnionego stanowiska w literaturze. Biorąc pod uwagę aspekt przedmiotowy: Uszczerbek poniesiony przez jedną stronę w interesie lub na rzecz drugiej strony. Uszczerbek ten jes...

Sytuacja prawna dłużnika przedawnionego roszczenia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Sytuacja prawna dłużnika przedawnionego roszczenia. Los przedawnienia w ujęciu czasowym: Odróżniaj: Przedawnienie. Prekluzja (terminy zawite)- upływ czasu powoduje definitywne wygaśnięcie terminu, uniemożliwia dochodzenie roszczenia, term...

Wartość pieniądza. Nominalizm.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Wartość pieniądza. Nominalizm. Wartość pieniądza. Wewnętrzna- wartość materiału, z którego zbudowany jest pieniądz. Wymienna: Nominalna. Realna- relacja do możliwości nabycia towaru. Kursowa- relacja do innych walut. Zasada nominalizmu. Obecnie obowiązuje. Cechy: Odnosi się do funkcji płatni...

Zmiany podmiotowe po stronie wierzyciela.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Zmiany podmiotowe po stronie wierzyciela. Cesja wierzytelności przyszłej. Nowy fenomen w gospodarce - obrót wierzytelnościami przyszłymi. Obrotu de lege lata jest przeogromny, np. obrót wierzytelnościami z leasingu - przyszłe raty leasingowe, i inne. Spór o dopuszczalność, rozstrzygnięty pozytywni...

Zwolnienie z długu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Zwolnienie z długu (508) - częste w praktyce. Art. 508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zwolnienie z długu jest umową między wierzycielem i dłużnikiem - oba oświadczenia woli są niezbędne. Forma dowolna, może być częściowym zwolnieniem z...