Przedmiot prawa zobowiązań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot prawa zobowiązań - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot prawa zobowiązań .
Prawo cywilne nie znosi definicji- ważne są cechy:
Dział prawa cywilnego regulujący stosunki społeczne w postaci stosunków obligacyjnych Stosunki te łączą zwykle 2 podmioty (wierzyciel i dłużnik)
Stosunki te mają charakter majątkowy (wtedy, gdy obejmują wymianę dóbr i usług, np. umowa sprzedaży); choć mogą być też niemajątkowe (np. ochrona praw osobistych: delikt w postaci naruszenia dobra osobistego)
------------------------
Wniosek- centralnym pojęciem jest "stosunek obligacyjny", synonimy: zobowiązanie, obligacja, stosunek zobowiązaniowy
W D 3. Funkcje prawa obligacyjnego .
Funkcje są silnie związane z systemem społeczno- gospodarczym (ustrój).
Większą role prawo zobowiązań odgrywa w gospodarkach liberalnych.
2 modele gospodarcze:
liberalna (pełna rola prawa zobowiązań)
scentralizowana/ gospodarka administracyjna (ograniczona rola prawa zobowiązań). Porzucenie tego modelu przez RP doprowadziło do uchylenia niektórych przepisów kc, np. 397- 404.
4. Nauka prawa zobowiązań .
Czyli jakie płaszczyzny obejmuje?
a. legislacja
ustawodawstwo polskie
ustawodawstwo unijne
b. judykatura (orzeczenia SN Izby Cywilnej, TK, orzeczenia sądów unijnych)
c. dogmatyka prawnicza (! znać pojęcia: komentarz, glosa, monografia)
d. komparatystyka prawnicza
e. praktyczne funkcjonowanie poszczególnych instytucji
Roszczenie o świadczenie
Debitor,
Reus (pozwany.)
Creditor
świadczenie
vinculum iuris - węzeł prawny łączący wierzyciela z dłużnikiem ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz