Prawo spadkowe

note /search

Kazusy rozwiązania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo spadkowe
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 3731

Autorzy nie dają gwarancji poprawnego rozwiązania kazusów. M.B, M.K., S.M. Kazus 1 Córka może złożyć pozew o uznanie wydziedziczenia za bezskuteczne i zachowek przeciwko spadkobiercy, czyli drugiej żonie Barbarze. By wygrać musi wykazać, że

Kazusy z pytaniami na egzamin 2013

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo spadkowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2233

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa spadkowego- 2012/2013 ZESTAW NR 1 Ustawowy zapis naddziałowy Spadkodawca Zenon Myszowaty zmarł 03 marca 2004 roku. Sporządził 2 testamenty. Holograficzny w dniu 11 listopada 2000 roku, w którym powołał do spadku żonę (drugą żonę - Barbarę Myszowaty) i notarialny ...

Otwarcie spadku i jego następstwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo spadkowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

OTWARCIE SPADKU I JEGO NASTĘPSTWA Otwarcie spadku  jest to termin, używany dla określenia zdarzenia, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego następce lub następców prawnych. Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy (powinn...

Zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo spadkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

ZBYCIE UDZIAŁU W PRZEDMIOCIE NALEŻĄCYM DO SPADKU Wymóg zgody współspadkobierców  od chwili przyjęcia spadku każdy ze współspadkobierców może swobodnie (bez zgody pozostałych) rozporządzać swoim udziałem w spadku  JEDNAK !!!  nie może on swobodnie rozporządzać swoim udziałem w konkretnym przedmio...

Prawo spadkowe - wykłady - Zapis

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawo spadkowe
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4130

Wykład 6 ma 13 stron, opatrzony jest tytułem "Testament" i porusza zagadnienia takie jak: swoboda testowania l jej granice, testament, treść testamentu, wyłączny charakter, treść, przesłanki ważności testamentu, formy testamentu, funkcje rygorów formalnych, testamenty zwykłe, testamenty szczegó...