Otwarcie spadku i jego następstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarcie spadku i jego następstwa - strona 1

Fragment notatki:

OTWARCIE SPADKU I JEGO NASTĘPSTWA
Otwarcie spadku  jest to termin, używany dla określenia zdarzenia, z którym ustawa łączy skutek w postaci przejścia ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na jego następce lub następców prawnych. Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy (powinno się określić dzień i godzinę, ewentualnie minutę zgonu; w przypadku gdy określenie precyzyjne jest niemożliwe należy wpisać moment najbardziej prawdopodobny lub granice czasowe chwili zgonu [pomiędzy godziną tą a tą] )
Uznanie za zmarłego  w przypadku uznania osoby fizycznej za zmarłą, chwilę jej śmierci oznacza się w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego (jako chwilę domniemanej śmierci oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - 1 dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe)
Akt zgonu (sądowe stwierdzenie zgonu)  akt zgonu wystawiany jest na podstawie karty zgonu, zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub zakład służby zdrowia, bądź też na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ prowadzący postępowanie co do okliczności zgonu (w braku takiego dokumentu nie jest możliwe sporządzenie aktu zgonu !); Jeżeli mimo braku takiego dokumentu śmierć osoby fizycznej jest niewątpliwa  możliwe jest przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie zgonu (sąd dokładnie określa w nim chwilę śmierci; jeżeli nie jest to możliwe przyjmuje się chwilę najbardziej prawdopodobną) [chwila oznaczona w postaępowaniu o stwierdzenie zgonu jest chwilą otwarcia spadku]
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz