Podstawy wiedzy o prawie - strona 6

Aksjologia prawa-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Przemysław Biskup
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Aksjologia prawa bierze się stąd, że prawo ( właściwie wypowiedzi prawodawcze) mogą być uzasadniane jakimiś wartościami np. etycznymi itp. Język prawny to język tekstów normatywnych, np. ustaw, rozporządzeń. Dlaczego? Ponieważ wymogi redagowa...

Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Przemysław Biskup
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 791

Prawo WYKŁAD 1 1.Podręcznik: „Wstęp do prawoznawstwa” (wydanie po 2004 r.) Prawoznawstwo - zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo. Cele prawoznawcze: - zapoznanie z podstawową terminologią , - umiejętność stosowania prawa. Język prawny to język t...

Wybrane zagadnienia prawa.

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: Podstawy wiedzy o prawie. Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Ryszard Grodzicki. Notatka składa się z 16 stron. ...