Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej

note /search

Jednostki organizacyjne NIK - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1820

Jednostkami organizacyjnymi NIK są departamenty, a w terenie dele­gatury. Szczegółowo organizację i tryb działania NIK reguluje ustawa o NIK z 1994 r. c) zakres i procedura działań kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli ma szeroki za...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - wykład - Rola ustrojowa

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1862

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a) pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Trzeci z organów działających w zakresie ochrony prawa - KRRiTV ist­nieje najkrócej. Powstał dopiero w 1992 r. jako zupełnie nowy organ, niemający w Polsce tradycji, niemogący zatem nawiązać do rodzimych ...

Najwyższa Izba Kontroli - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1750

Najwyższa Izba Kontroli a) pojęcie kontroli państwowej i jej ewolucja w Polsce W każdej zorganizowanej działalności ludzkiej występuje zjawisko kontroli, które ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania społeczeń­stwa, strukt...

Rzecznik Praw Obywatelskich - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1890

Rzecznik Praw Obywatelskich a) geneza Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich to polski odpowiednik bardzo rozpowszech­nionej instytucji ombudsmana, który był wzorem i inspirował prace prowadzone w Polsce w tym zakresie. Urząd ombudsmana wywodzi się ze Skandynawii, gdzie w początk...