Lacina dla prawnikow

note /search

Czytanki Rezlera z objaśnieniem

  • Uniwersytet Łódzki
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 3192
Wyświetleń: 5439

ROZDZIAŁ 12 XII. U Kwintusa Mucjusza Servius Sulpicius, qui inter nobiles eloquentia eminebat, ad Quintum Mucium aliquando pervenit eumque de iure civili consuluit. Quintus respondit. Cuius verba ille parum intellexit. Itaque denuo iuris peritum ...

Łacina dla prawników - słówka

  • Uniwersytet Łódzki
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3262

CZASOWNIKI: I accuso, accusāre- oskarżam, celo, celāre - zakrywam, ukrywam cesso, cessāre - zwlekam, przestaje cogito, cogitāre- myślę condemno, condemnāre- skazuję, delecto, delectāre - zachwycam derego, deregāre- uchylam do, dare- daję, explico, explicāre- rozwijam fatigo, fatigāre- męcz...

Prawo osobowe - omówienie.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2268

De iure personarum - o prawie osobowym   Summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. - Najważniejszy podział w prawie osobowym jest taki (dosł. ten), że wszyscy ludzie są albo wolni albo niewolni. In l...

Sentencje łacińskie - przykłady

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2702

Sentencje łacińskie: 1.Actor sequitur forum rei.- Powód idzie do sądu właściwego dla pozwanego. Opis: Powództwo składało się w sądzie, który znajdował się w okręgu miejsca zamieszkania bądź pobytu pozwanego. Jest to właściwość miejscowa. Obowiązuje także teraz. 2.Actori incumbit probatio. - Na powo...