Lacina dla prawnikow

note /search

Czytanki Rezlera z objaśnieniem

  • Uniwersytet Łódzki
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 3122
Wyświetleń: 5271

ROZDZIAŁ 12 XII. U Kwintusa Mucjusza Servius Sulpicius, qui inter nobiles eloquentia eminebat, ad Quintum Mucium aliquando pervenit eumque de iure civili consuluit. Quintus respondit. Cuius verba ille parum intellexit. Itaque denuo iuris peritum ...

Łacina dla prawników - słówka

  • Uniwersytet Łódzki
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 644
Wyświetleń: 3136

CZASOWNIKI: I accuso, accusāre- oskarżam, celo, celāre - zakrywam, ukrywam cesso, cessāre - zwlekam, przestaje cogito, cogitāre- myślę condemno, condemnāre- skazuję, delecto, delectāre - zachwycam derego, deregāre- uchylam do, dare- daję, explico, explicāre- rozwijam fatigo, fatigāre- męcz...

Prawo osobowe - omówienie.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1883

De iure personarum - o prawie osobowym   Summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi. - Najważniejszy podział w prawie osobowym jest taki (dosł. ten), że wszyscy ludzie są albo wolni albo niewolni. In l...

Sentencje łacińskie - przykłady

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2352

Sentencje łacińskie: 1.Actor sequitur forum rei.- Powód idzie do sądu właściwego dla pozwanego. Opis: Powództwo składało się w sądzie, który znajdował się w okręgu miejsca zamieszkania bądź pobytu pozwanego. Jest to właściwość miejscowa. Obowiązuje także teraz. 2.Actori incumbit probatio. - Na powo...