Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej

note /search

Dokumentacja urzędowa UE - wykład -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ C 115/47 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/49 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI FRA...

Wykład - Traktat z lizbony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej 2008 Poznaj Traktat z Lizbony Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa www.ukie.gov.pl info@mail.ukie.gov.pl Autor: Prof. dr hab. Jan Barcz Okładka: The Audiovisual Library of the European Commission Projekt grafic...

Wykład - Biblioteka europejska nr 28

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Zapewnienie skutecznoœci prawu Unii Europejskiej w prawie polskim Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej Wytyczne zosta³y sporz¹dzone na podstawie ekspertyzy profesora Jana Barcza przy wspó³pracy profesor S³awomiry Wronkowskiej-Jaœkiewicz oraz zaakceptowane przez Urz¹d Komit...

Wykład - europejski kodeks dobrej administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

EUROPEJSKI KODEKS DOBREJ ADMINISTRACJI (tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych) Jerzy Świątkiewicz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, październik 2002 r. - 1 Spis treści: Prawo do dobrej administracji –

Wykład - Karta Praw Podstawowych UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

Karta Praw Podstawowych UE Preambuła Narody Europy, tworząc między sobą coraz ściślejszy związek, są zdecydowane dzielić ze sobą pokojową przyszłość opartą na wspólnych wartościach. Świadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dzi...

Dokumentacja urzędowa UE - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ C 115/13 9.5.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/15 PREAMBUŁA JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓLOWA DANII, PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZY...

Wykład - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dokumentacja urzędowa Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) - regionalny program operacyjny w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służą...