Wykład - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - strona 1

Fragment notatki:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) - regionalny program operacyjny w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służącym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, a ponadto: poprawa warunków inwestowania; wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, a także wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny obejmuje okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2013 roku. Działania realizowane w ramach WRPO finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe - publiczne i prywatne. Na realizację programu Wielkopolska otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 792 644 euro. Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który będzie wykonywał swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW).
W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizowane będą następujące priorytety:
Priorytet I - Konkurencyjność przedsiębiorstw
Priorytet II - Infrastruktura komunikacyjna;
Priorytet III - Środowisko przyrodnicze;
Priorytet IV - Rewitalizacja obszarów problemowych;
Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego;
Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe;
Priorytet VII - Pomoc techniczna
WRPO został zaakceptowany przez Komisją Europejską.


(…)

… Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz przez środki krajowe - publiczne i prywatne. Na realizację programu Wielkopolska otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 272 792 644 euro. Instytucją Zarządzającą WRPO jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który będzie wykonywał swe zadania przy pomocy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz