Pediatria

note /search

Sposoby leczenia złamań - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Sposoby leczenia złamań Pierwsza pomoc w przypadku złamania polega na unieruchomieniu kości na czas transportu (w przypadku złamania trzonu należy unieruchomić dwa sąsiednie stawy) oraz podaniu leków przeciwbólowych. Leczenie złamań u dzieci jest z wyboru zachowawcze: łatwiej nastawić niż u doros...

Urazy czaszkowo-mózgowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Urazy czaszkowo-mózgowe Urazy czaszki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Najwięcej urazów czaszki występuje między 2 a 10 rokiem życia. Wśród przyczyn dominują upadki z wysokości (36%) oraz

Urazy porodowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

URAZY PORODOWE Urazy porodowe występują wskutek utrudnionej akcji porodowej (niewspółmierność porodowa, ręczne wydobycie płodu, poród kleszczowy). W dobie prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej powinny należeć do rzadkości. Najczęstszymi urazami porodowymi są: złamania obojczyka złamania tr...

Urazy układu kostno-stawowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1981

URAZY UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO Urazy układu kostno-stawowego stanowią powód około 25% przyjęć dzieci do oddziałów chirurgiczno-urazowych. W ostatnich latach ilość urazów u dzieci zwiększa się z powodu gwałtownego rozwoju motoryzacji. Najczęstsze przyczyny uszkodzenia kości u dzieci to: upadek jedn...

Złamania w miejscach typowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3122

Złamania w miejscach typowych Złamania kości przedramienia Stanowią one najczęstsze złamania u dzieci. Złamania w 1/3 bliższej przedramienia nastawia się i unieruchamia w pozycji odwróconej, w 1/3 środkowej w pozycji pośredniej, a w 1/3 dalsze...

Urazy wielonarządowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Pediatria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

URAZY WIELONARZĄDOWE Wstępna ocena kliniczna pacjentów z ciężkimi obrażeniami powinna obejmować zebranie wiarygodnego wywiadu oraz ocenę stabilności podstawowych czynności życiowych. Sposób postępowania z pacjentem z mnogimi obrażeniami przedstawia schemat. SCHEMAT POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM Z MNOGI...