Statystyka - strona 10

Statystyka - EGZAMIN

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5873

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów III i IV roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Oparta na podstawie wiadomości z wykładów oraz ćwiczeń. 11-stronicowy materiał zawiera odpowiedzi na 68 pytań, które pojawiają się zarówno na pisemnym, jak i ustnym egzaminie z wyżej wymienionych przedmiotów. D...

Statystyka - WYKŁADY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4788

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów III roku biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Materiał zawiera podstawowe - teoretyczne zagadnienia ze statystyki poruszane na wykładach z tego przedmiotu i przydatne podczas egzaminu, m.in. - statystyka opisowa, - rozkłady teoretyczne, - podstawowe schematy...

Statystyka - MATERIAŁY DODATKOWE

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Wołek
 • Statystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2219

dr hab. Jerzego Wołka dla studentów IV roku (I roku SUM) biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W notatce znajdują się opracowania własne na podstawie zasobów Internetu oraz wybranej literatury, m.in. - porównanie doświadczenia i obserwacji (czynniki i modele doświadczeń), - pojęcia: jednostka st...

Analiza korelacji i regresji - model regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przyjm...

Analiza struktury i dynamiki - szereg przedziałowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

Analiza struktury    1. Budowa szeregu przedziałowego   Liczba klas k     Rozpiętość przedziału klasowego h     Granice pierwszego przedziału (dolna d 1 i górna g 1 )     2. Miary tendencji centralnej, przeciętnego poziomu, położenia, średnie    Szereg szczegółowy Szereg punktowy Szere...

Statystyka - najważniejsze informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Do najczęściej wykorzystywanych miar do opisu zbiorowości statystycznej należą: Wskaźniki struktury Wskaźniki natężenia Miary opisujące tendencję centralną, czyli miary średnie Miary dyspersji, czyli rozproszenia, zróżnicowania, rozrzutu Miary asymetrii Miary koncentracji Wskaźnik struktur...

Statystyka - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

STATYSTYKA Statystyka to nauka zajmujca si ilociowymi metodami analizy zjawisk masowych. Przy czym masowo zjawiska polega na jego wykorzystaniu dla duej liczby jednostek statystycznych (obiektów) wanie dziki temu moliwe jest wykrycie za pomoc metod statystycznych rónego rodzaju prawidowoci wystp...

Statystyka - wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

( 30 ( 30 ( 100 duże n małe n średnie n1+n2122 dwie średnie n30 wariancja dwie wariancje parametr korelacja ro=0 (n-2 stopnie swobody) test zgodności: r - klasy, ni - liczebność klasy, gdy ni...

Analiza korelacji i regresji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przy...