Informatyka - strona 23

Informatyka - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4067

1. Aby uzyskać zwolnienie z egzaminu należy uzyskać z kolokwium ocenę co najmniej 4.0. 2. W terminie letnim (maj/czerwiec) będzie tylko jedno kolokwium (jeden termin) dla danego studenta. Pozostałe terminy odbędą się w sesji jesiennej (wrzesień). Proszę pamiętać, że jeżeli ktoś w ogóle nie uzys...

System operacyjny Linux ćwiczenia +rozwiazania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Cw 1 System Operacyjny Linux 1. Utwórz w swoim katalogu domowym katalog PRACA 2. Wejdź do katalogu PRACA i nie opuszczając go utwórz w nim nastepującą stukturę katalogów i podkatalogów: - katalog N, a w nim podkatalog n - katalog I, a w n...

ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1113

skopiowałem to z naszego forum, są to rozwiązania takiego gościa od nas z grupy, według mnie poprawne, chociaż w tym zadaniu 4 można to zrobić prościej, ten sposób jest co prawda skuteczniejszy, ale sztorc czegoś takiego jeszcze nie pokazywał na zajęciach :P Zad 1 Tworzymy plik: Kod: vi parametry...

ECDL- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych moduł 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477

Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zest...

EDCL moduł1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Moduł 1 - Arkusz odpowiedzi Nr testu:1.8 Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego pytania. Brak zaznaczenia oznacza odpowiedź niepoprawną. Pytanie Odpowiedzi 1 2 3 4 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL - European Computer Driving Licence © Polskie Towarzystwo Informatyczne, ...

ECDL moduł 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Informatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1659

Moduł 2 - Użytkowanie komputerów Wprowadzenie Kandydaci przystępujący do testu muszą posiadać Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych (EKUK). Po zaliczeniu testu, egzaminator stawia pieczęć i podpis w karcie, a wynik egzaminu w formie protokołu przesyła do Polskiego Biura ECDL. Zestaw testów ...

Język c++

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3374

Wykład 1 JĘZYK C++ [PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE] Definiowanie klas Klasa - twór, w którym są zdefiniowane zmienne i operacje na tych zmiennych class nazwa_klasy { specyfikator dostępu: lista komponentów; specyfikator dostępu 2: lista komponentów 2; … } ; Elementy listy komponentów to albo definicje ...

Silnia, przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1890

Silnia: int n; long x; n=5; x=silnia(n); long silnia (int a) {int y; if (a1;a--) y=y*a;} return y;} Przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową: int A[4][3]; int B[2][3][4]; int x; x=10; A[1][2]=x; int *w; int **f; x=A[1][1]; f=A; x=A[1][1]; x=*(*(f+1)+1); x=A[i][...

Informatyka, zadania graficzne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1855

KOŁA 1 Image1-Canvas-Ellipse(150, 100, 270, 220); Image1-Canvas-Ellipse(90, 130, 150,190); Image1-Canvas-Ellipse(105, 100, 135,130); Image1-Canvas-Ellipse(60, 145, 90,175); Image1-Canvas-Ellipse(105, 190, 135,220); Image1-Canvas-Ellipse(270, 130, 330,190); Image1-Canvas-Ellipse(285, 100, 31...

Informatyka, liczby zespolone

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

LICZBY ZESPOLONE #include  // #include class zespolona {      float x,y;      public:      zespolona();      zespolona(float,float);      void wczytaj();      void wypisz();      float modul();