Informatyka - strona 24

Informatyka, macierze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1484

class macierz {private: int t; double **w; public: int n, m; macierz (int, int); macierz(); ~ macierz(); friend istream& operator (istream&, macierz&); friend ostream& operator t==0) return; for(int i=0; in; i++)

Informatyka, obliczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

(lgx,lgy) - punkt początkowy, tam gdzie klikamy najpierw (X,Y) - drugi koniec podstawy Oznaczam: [a,b]= [X-lgx,Y-lgy] D=(l , lgy+ ); - środek podstawy [c,d] - wektor prostopadły do podstawy ac+bd=0 = ac= -(bd) = c= - (cx, cy) -współrzędne szukanego wierzchołka [c,d] - wektor od punktu D do...

Informatyka, program

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1505

#include #pragma hdrstop #include "Unit1.h" #include // #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TForm1 *Form1; // __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)         : TForm(Owner) {     TCanvas *p=Image1-Canvas;     int i;     int R=200;     int a;     int Xs,...

Informatyka, programy graficzne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1477

PROGRAMY GRAFICZNE Biblioteki: #include #include #include "program1.h" przycisk koniec Form1-Close(); rysowanie prostokąta Image1-Canvas-Brush-Style=bsClear; Image1-Canvas-Brush-Color=clWhite; Image1-Canvas-Pen-Color=clYellow; ...

Informatyka, programy macierze

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

PROGRAM 1 class wektor { private: double x,y,z; public: Wczytaj(); Wypisz(); wektor (); wektor (double, double, double); ~wektor(); wektor operator + (wektor); double operator * (wektor); friend wektor operator * (double wektor); } ;...

Informatyka, programy graficzne i LICZBY ZESPOLONE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

KOŁA 1 Image1-Canvas-Ellipse(150, 100, 270, 220); Image1-Canvas-Ellipse(90, 130, 150,190); Image1-Canvas-Ellipse(105, 100, 135,130); Image1-Canvas-Ellipse(60, 145, 90,175); Image1-Canvas-Ellipse(105, 190, 135,220); Image1-Canvas-Ellipse(270, 130, 330,190); Image1-Canvas-Ellipse(285, 100, 31...

Informatyka, styczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { Form1-Close();} Image1{TCanvas *pCanvas=Image1-Canvas; pCanvas-Brush-Color=clWhite; pCanvas-Brush-Style=psSolid; pCanvas-FillRect(Rect(0,0,Image1-Width,Image1-Height));} OnMouseDown { TCanvas *pCanvas=Image1-Canvas; rysowanie=1; pCa...

Informatyka, wektor

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1162

class wektor { private: double x,y,z; public: wczytaj(); wypisz(); wektor (double, double, double); wektor (); double operator * (wektor); wektor operator + (wektor); wektor operator = (wektor); friend wektor operator *(double, wektor)...

Informatyka, wyklady1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

Wykład 1 Algorytm - formalny i jednoznaczny opis wynikania czynności w skończonej liczbie kroków (ciąg czynności). Przykład: Znajdowanie d=nwd(x,y) x=120 y=68 120 52 36 20 4 68 16 12 8 4 Sposoby zapisu algorytmu: Metoda 1. Metoda 2 W celu zapisu algorytmu, możemy wykorzystać tzw. me...

Informatyka, wykłady z semestru 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Informatyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Wykład 1 JĘZYK C++ [PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE] Definiowanie klas Klasa - twór, w którym są zdefiniowane zmienne i operacje na tych zmiennych class nazwa_klasy { specyfikator dostępu: lista komponentów; specyfikator dostępu 2: lista komponentów 2; … } ; Elementy listy komponentów to albo definicje ...