silnia, przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
silnia, przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową - strona 1 silnia, przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową - strona 2 silnia, przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową - strona 3

Fragment notatki:


Silnia: int n;
long x;
n=5;
x=silnia(n);
long silnia (int a) {int y;
if (a1;a--)
y=y*a;}
return y;}
Przekształcenie tablicy wielowymiarowej na jednowymiarową: int A[4][3];
int B[2][3][4];
int x;
x=10;
A[1][2]=x;
int *w;
int **f;
x=A[1][1];
f=A;
x=A[1][1]; x=*(*(f+1)+1);
x=A[i][j]; x=*(*(f+i)+j);
w=A[1];
x=A[1][2]; x=*(w+2);
f=A;
x=f[1][2];
tablicy dynamicznej o wymiarze : int a,b,i;
int **m;
a=2;
b=4;
m=malloc(a*sizeof (int*));
for (i=0; i=l)
{s=(l+p)/2
if (x= =T[s}) return 1;
if (x

(…)

…->ojciec=u->ojciec;
if (u->ojciec==NULL) korzeń=v;
else if (u->ojciec_>lewy_syn==n) u->ojciec->lewy_syn=v;
else u->ojciec->prawy_syn=v;
z=v->prawy_syn;
v->prawy_syn=u;
u->ojciec=v;
u->lewy_syn=z;
z->ojciec=u;}
Twierdzenie
Wysokość drzewa AVL o n węzłach wynosi .
Twierdzenie:
Wysokość h B - drzewa spełnia zależność: …
…<=p;m++)
A[m]=B[m];} }
sortowanie_przez_scalanie()
{scalanie(0,n-1);}
sortuj (int l,int p)
{int x,z,i,j;
x=A[(l+p)/2];
i=l;
j=p;
while (i<=j)
{while (A[i]<x) i++;
while (A[j]>x) j--;
if (i<=j)
{z=A[i];
A[i]=A[j];
A[j]=z;
i++;
j--;} }
if (l<i) sortuj(l,i);
if (i+1<p) sortuj (i+1,p);}
sortowanie_szybkie ()
{sortuj (o,n-1);}
przesiewanie (int l, int p)
{i=l;
x=A[i];
j=2i+1;
while(j<=p)
{if (j<p)
if (A[j]< A[j+1]) j++;
if (a<=A[j]) break;
A[i]=A[j];
i=j;
j=2i+1;}
A[i];=x;}
buduj_stog;
{for (l=n/2-1; l>=0; l--)
przesiwanie (l,n-1);}
sortowanie_stogowe()
{int i,x;
buduj_stog();
for (i=n-1; i>=1; i--)
{x=A[0];
A[0]=A[i];
A[i]=x;
Przesiewanie;}}
zliczanie()
{for (i=0; i<=m; i++)
c[i]=0;
for (j=0; j<n; j++)
c[A[j]}++;
for (i=0; i<=m; i++)
D[i]=D[i-1]+c[i];
for (i=n-1; i>=0; i--)
{E[D[A[i]-1]]=A[i];
D…
… typ [liczba obiektów];
delete wskaźnik;
LISTA JEDNOKIERUNKOWA (POJEDYNCZO WIĄZANA)
class lista
{private:
struct element *głowa;
struct element
{typ_klucza klucz;
struct element *nast;} public:
lista();
~lista();
wstaw_element (typ_klucza, struct element*);
usun_element (struct element *);
znjadz_element (typ_klucza); } ;
lista :: lista()
{glowa = NULL;}
lista :: wstaw_element (typ_klucza klucz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz