Ekonometria - strona 5

Prognozowanie ekonometryczne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczn e (predykcja ekonometryczna) - proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej zależnej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. P r o gnoz a - wynik takiego procesu. Warunki jakie musi spełniać model ekonomet...

Regresja wieloraka

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

REGRESJA WIELORAKA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRESJI WIELORAKIEJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = β 0 + β 1 ⋅ x 1i + β 2 ⋅ x 2i +… + β k ⋅ x ki + ε i (1) gdzie: β 0 , β 1 , β 2 , … , β k - parametry, ε i - składnik losowy, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n Oszacowanie...

Rodzaje danych i zmiennych w modelu ekonometrycznym

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1638

RODZAJE DANYCH I ZMIENNYCH W MODELU EKONOMETRYCZN YM . D OBÓR ZMIE N NYCH Rodzaje danych statystycznych: • dane przekrojowe, • dane czasowe • dane przekrojowo-czasowe Rodzaje zmiennych: • zmienne ilościowe • zmienne jakościowe Zmienne niezależne w modelu ekonometrycznym powinny odznaczą się: • wy...

Ekonometria - test (grupa A)

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1477

Grupa A Dany jest model ekonometryczny postaci z = k1 3 + 2*k2 + E, gdzie E jest składnikiem losowym. Które stwierdzenia są prawdziwe Model nie wyjaśnia zmienności k1 i k2, które są zmiennymi niezależnymi Model nie wyjaśnia zmienności z, która jest zmienną niezależną Model wyjaśnia zmienność k1 i ...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 875

Wartości krytyczne rozkładu serii α =0,05 α =0,025 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 3 3 4 2 4 5 2 2 3 5 2 2 6 2 3 3 3 6 2 2 3 3 7 2 3 3 4 4 7 2 2 3 3 3 8 2 2 3 3 4 4 5 8 2 3 3 3 4 4 9 2 2 3 4 4 5 5 6 9 2 3 3 4 4 5 ...

Wartości krytyczne rozkładu serii

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Wartości krytyczne rozkładu serii α =0,05 test lewostronny α =0,025 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 n 1 n 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 3 3 4 2 4 5 2 2 3 5 2 2 6 2 3 3 3 6 2 2 3 3 7 2 3 3 4 4 7 2 2 3 3 3 8 2 2 3 3 4 4 5 8 2 3 3 3 4 4 9 2 2 3 4 4 5 ...

Testowanie hipotez statystycznych

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Populacją jest zbiór wszystkich pomiarów, którymi zainteresowany jest badacz. Populacją jest zbiór wszystkich przedstawicieli posiadających pewną cechę. Wyniki pomiarów są realizacjami zmiennej losowej. Próba jest podzbiorem wyników pomiarów wybranych z populacj...

Wartości krytyczne dla testu liczby serii - test lewostronny

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1575

Wartości krytyczne dla testu liczby serii (test lewostronny)        025 , 0 2 = γ   05 , 0 2 = γ   n1  n2   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15   16  17  18  19  20  2                                      ...

Ekonometria - wzory - Metoda momentów

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

WZORY EKONOMETRIA Metody doboru zmiennych Metoda momentów Regresja prosta Źródło zmienności Liczba stopni swobody Suma kwadratów Średnie kwadraty Iloraz F Istotność F Regresja 1 SSR F emp = P(F 1,n-2 ≥ F emp ) Błąd n -2 SSE Razem n -1 S YY H 0 : β 0 = β 1 =0 Hipotezę H 0 odrzucamy: F ­ ...

Zadanie programowania liniowego

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

ZADANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO Postać klasyczna ZPL max c T ⋅ x (4) przy ograniczeniach A ⋅ x ≤ b gdzie: jest wektorem zmiennych decyzyjnych x≥0 jest wektorem współczynników funkcji celu jest wektorem wyrazów wolnych ograniczeń jest macierzą współczynników ograniczeń • Ograniczenia równości...