Ekonometria - strona 6

Zmienne losowe

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1085

ZMIENNE LOSOWE Zmienna losowa (ZL) X (ω) jest funkcją przekształcającą przestrzeń zdarzeń elementarnych Ω w zbiór liczb rzeczywistych R 1 tzn. X : Ω → R 1 . R...

Przykładowy zestaw zadań.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

Sprawdzian z ekonometrii nr 2                      Czas: 110 min. 14-01-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, w regresji nieliniowej 4 miejsca  1.  (45 pkt) Dany jest ...

Sprawdzian z ekonometrii - termin C - 2005

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin C               Czas: 110 min. 09-02-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, domyślny poziom istotności 0,05.  1. ( 50 pkt. ...

Prawdzian z ekonometrii nr 2 – termin D - 2005

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin D               Czas: 120 min. 18-02-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, domyślny poziom istotności 0,05.  1. ( 50 pkt. ...

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin B - 2006

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin B               Czas: 100 min. 20-01-2006    Imię    Własnoręczny podpis   Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, domyślny poziom istotności 0,05, w testach itp. proszę  wykorzystywać wartości 

Zadania z ekonometrii cz. 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

  ZADANIE 1 . Pewien badacz uważa,  że zależność wielkości nakładów państwa na  szkolnictwo wyższe w kolejnych latach w pewnym kraju od PKB oraz liczby  mieszkańców z wyższym wykształceniem da się dobrze opisać za pomocą równania o  postaci:  ( ) t t t t t e W Y E ε τ γ β + = ,  t  = 1,2,...,T  gdz...

Zadania z ekonometrii cz. 2

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Zadanie domowe wymagalne po 11 listopada 2007  ciąg dalszy  3. Dane zebrane od 5 losowo wybranych w pewnej grupie docelowej osób przedstawiono  w tabeli. Równanie b) przedstawia proponowaną wyjściową postać modelu popytu na kosmetyki, po jego  o...

Przykładowe zadania z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Jerzy Marzec, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, p. 307 paw. A, UEK w Krakowie  MNW  Przedmiot: Ekonometria II – przykładowe zadania.  1/2   Przykład 1)  Zmienna losowa  yt  ma rozkład wykładniczy, jeŜeli funkcja gęstości ma pos...

Kartkówka z ekonometrii - marzec 2004

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Kartkówka z Ekonometrii Czas: 115 min. 22-03-2004  Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Adres e-mail    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku.   1. ( 35 pkt. )Pewien model oszacowano za pomocą 2MNK uzyskując:  2 1 1 1 ˆ ln 5 , 0 l...

Łączna estymacja modelu SURE: estymator Zellnera.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Łączna estymacja modelu SURE: estymator  Zellnera      1.  Notacja, cz. 1  W  analizie  modelu  typu  SURE  bardzo  ważne  jest  dokładne  rozumienie  notacji.  Dużo tu osiągamy dzięki manipulowaniu zapisem, dlatego zostanie on dość dokładnie  wyjaśniony. Ale trzeba bardzo uważać, co który symbol o...