Promocja

note /search

Komunikacja - definicja

  • Uniwersytet Gdański
  • Promocja
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

KOMUNIKACJA Trendy w zakresie komunikacji Fragmentacja mediów wymaga poszukiwania nowych spoobów dotarcia do przedstawicieli grup docelowych - dużo bardziej selektywnych, w opraciu o dobre rozpoznanie „konsumpcji” mediów i stylów życia (np. młodziezy, osbób aktywnych zawodowo etc.) Rosnące znacz...

Miejsce promocji w marketingu - Instrumenty marketingu

  • Uniwersytet Gdański
  • Promocja
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1645

Miejsce promocji w marketingu Istota marketingu Definicje marketingu Struktura marketingu Instrumenty marketingu Istota promocji Definicje promocji Cele promocji System promocji Marketing - definicje Proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i...

Public Relation - istota i cel

  • Uniwersytet Gdański
  • Promocja
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1274

Public Relation Public relation and publicity - istota i cel Public Relation wykorzystujemy w procesie tworzenia wizerunku naszej marki/produktu/przedsiębiorstwa poprzez nawiązanie I utrzymywanie dobrych stosunków relacji między marką/produktem/przedsiębiorstwem a jej szeroko rozumianym otoczenie...

Reklama i promocja - cechy

  • Uniwersytet Gdański
  • Promocja
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2506

Reklama Reklama jest formą masowego, płatnego, bezosobowego sposobu komunikowania się instytucji z potencjalnym klientem w celu odpowiedniego działania kosztystnego dla reklamującego się. Podobnie jak pozostałe elementy marketingu mix, reklama powinna być dostosowana do produktu oraz docelowego ...

Budżet promocji - ściąga

  • Uniwersytet Gdański
  • Promocja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1652

Kroki w tworzeniu efektywnej komunikacji marketingowej 1- identyfikacja odbiorcy (wyznaczenie określonego rynku docelowego) 2- wyznaczanie celów kampanii promocyjnej( cele informacyjne promocji, cele sprzedażowe promocji, cele ś...