Kultura menadżerska - strona 7

Kultura menadżerska - ubranie weekendowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Ubranie weekendowe Ubranie to nadaje się na wycieczki, wyjazdy za miasto, odpoczynek w domu i wczasy. Strój ten składa się ze spodni sportowych oraz kurtki, bluzy lub pulowera, które zastępują mary...

Kultura menadżerska - ubranie wizytowe, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Ubranie wizytowe Jest to strój dzienny i wieczorowy, używany podczas wszystkich imprez o charakterze oficjalnym i prywatnym. Ubranie to jest w kolorze marengo lub ciemnogranatowym. Ciemnoszare i ciemnogranatowe mogą mieć delikatny deseń. Do tego rodzaju ubrań wkładamy białą lub błękitną

Kultura menadżerska - ukłon, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Ukłon, uścisk dłoni Jedną z niewielu reguł etykiety prawie powszechnie obowiązujących mężczyzn przedstawianych kobietom jest poczekać, aż kobieta pierwsza wyciągnie dłoń. W większości krajów, w których Ludzie są nastawieni przede wszystkim na załatwienie sprawy, kobiety interesu witają się dziś z m...

Kultura menadżerska - protuł dyplomatyczny, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Zasady protokołu dyplomatycznego Protokół obowiązujący w biznesie to reguły i normy poprawnego zachowania się w poszczególnych krajach. Działający na arenie międzynarodowej handlowcy powinni dowiedzieć się możliwie jak najwięcej o w...

Kultura menadżerska - mowa oficjalna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

Mowa oficjalna Mową oficjalną posługujemy się podczas wygłaszania referatów, w czasie dyskusji, prowadząc rozmowy na tematy służbowe, itp. Osoba posługująca się mową oficjalną powinna słowa wymawiać wyraźnie. Spotykamy się z wymową wzorową, godną naśladowania, ale i niestaranną lub wręcz niewłaściw...

Kultura menadżerska - mowa potoczna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Mowa potoczna W codziennych kontaktach międzyludzkich posługujemy się mową potoczną. Ma ona charakter swobodny, naturalny i przybiera najczęściej formę dialogów. W mowie tej wysuwamy na pierwszy plan treść, nie zwracając większej uwagi na wymowę, dobór odpowiednich wyrazów, zwrotów, przyjętych form...

Kultura menadżerska - rozmowa prywatna, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Rozmowa prywatna Osoba odbierająca telefon najczęściej mówi „Słucham”, ale nie „Halo”, natomiast osoba telefonująca przedstawia się pierwsza Jeśli osoby, do której się telefonuje nie ma w domu, a zgłasza się ktoś ze znajomych domowników, to należy powiedzieć swoje nazwisko i zamienić kilka słów Gd...

Uczestnicy konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

UCZESTNICY KONFLIKTU Są to osoby, których interesy są sprzeczne lub aktywność jednej osoby zagraża realizacji celów drugiej. Konflikty można podzielić, ze względu na uczestników na: interpersonalne, występujące między dwoma osobami, wewnątrzgrupowe, powstające między dwoma lub więcej członkami gr...

Konsekwencje konfliktu - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Kultura menadżerska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

KONSEKWENCJE KONFLIKTU Konflikt międzyludzki w organizacji jako taki nie jest groźny, natomiast złe nim zarządzanie może być niebezpieczne. Konsekwencje konfliktu mogą być korzystne dla organizacji, jak i pojedynczych jej uczestników, jeśli sprzyjają zmianie i rozwojowi. Lecz może się tak zdarzyć, ...