Historia sportu

note /search

Charakterystyka działalności TG "Sokół"

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

Charakterystyka działalności TG „Sokół” na ziemiach polskich w okresie rozbiorów i po pierwszej wojnie światowej. Zagadnienia: a) Powstanie i rozwój TG „Sokół” w Czechach b) Geneza TG „Sokół” na ziemiach polskich w okresie rozbiorów i metody pracy towarzystwa c) Wkład TG „Sokół” w rozwój kultury fi...

Charakterystyka nowoczesnych systemów wychowania fizycznego

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3003

Charakterystyka nowoczesnych systemów wychowania fizycznego Zagadnienia: a) Prekursorzy nowoczesnego wychowania fizycznego /J.H. Pestalozzi, P.H. Clias, F. Nachtegall, T. Czacki, T. Matthes, L. Bierkowski, J. Śniadecki/ b) Szwedzki system gimnastyczny Modyfikacje systemu szwedzkiego AD a) Na ziemia...

Charakterystyka nowoczesnych systemów wychowania fizycznego - System n...

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 5999

Charakterystyka nowoczesnych systemów wychowania fizycznego (cd.) Zagadnienia: System niemiecki System francuski Angielski system gier AD a), b), c) Niemiecki system gimnastyczny miał na celu hartowanie organizmu, kształtowanie wytrzymałości i ...

Kształcenie kadr na poziomie półwyższym i wyższym

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1589

Kształcenie kadr na poziomie półwyższym i wyższym dla potrzeb kultury fizycznej w Polsce po II wojnie światowej. Zagadnienia: a) Reaktywacja i rozwój placówek kształcenia nauczycieli dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu, turystyki i ...

Tematy z wykladów i ćwiczeń

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1512

7. Tematy wykładów: - wychowanie fizyczne w staro ż ytnej Grecii, idea ł y wychowawcze m ł odzie ż y w greckich „ polis ” (Sparta, Ateny), program ć wicze ń fizycznych w palestrze, gimnazjonie i efebii, sport a sztuka grecka. - geneza rozwoju i upa...

Wychowanie fizyczne i sport w Europie - XIX i XX wiek

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3717

Wychowanie fizyczne i sport w Europie i na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Zagadnienia: Wychowanie fizyczne w Europie na przełomie XIX i XX wieku Wychowanie fizyczne i ruch rekreacyjny dla młodzieży na ziemiach polskich pod zaborami Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego Genez...

Wychowanie fizyczne i sport w Polsce 1918-1939

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1757

Wychowanie fizyczne i sport w Polsce w latach 1918-1939. Zagadnienia: Wychowanie fizyczne w szkołach powszechnych i średnich w latach 1918-1939, b) Sport szkolny w latach 1918-1939, c) Wychowanie fizyczne w szkołach wyższych w latach II Rzeczypospolitej, d) Kształcenie nauczycieli wychowania fizycz...

Wychowanie fizyczne w antycznej Grecji i Rzymie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 4004

Wychowanie fizyczne w antycznej Grecji i Rzymie. Zagadnienia: a) Instytucje wychowawcze w Grecji b) Antyczne Igrzyska c) Wychowanie fizyczne młodzieży w starożytnym Rzymie W starożytnej Grecji istniały dwa rodzaje wychowanie młodzieży męskiej. Jeden - militarny i surowy ideał spartanina ,dla któreg...

Wychowanie fizyczne w dobie średniowiecza

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 833
Wyświetleń: 3927

Wychowanie fizyczne w dobie średniowiecza. Zagadnienia: a) Oświata /w tym wychowanie rycerskie/ w średniowieczu b) Miejsce wychowania fizycznego w średniowiecznym wychowaniu AD a) Średniowiecze było okresem upadku kultury fizycznej. Karol...

Wychowanie fizyczne w okresie oświecenia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Historia sportu
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3934

Wychowanie fizyczne w okresie Oświecenia. Zagadnienia: Problematyka wychowania fizycznego w systemach oświatowo-wychowawczych XVII wieku /F. Bacon, J.A. Komeński, J. Locke, J.J. Rousseau i in…/ Działalność filantropistów na rzecz wychowania fizycznego /Dessau, Schnepfenthal/ c) Dorobek