Charakterystyka działalności TG "Sokół"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka działalności TG Charakterystyka działalności TG Charakterystyka działalności TG

Fragment notatki:

Charakterystyka działalności TG „Sokół” na ziemiach polskich w okresie rozbiorów i po pierwszej wojnie światowej. Zagadnienia: a) Powstanie i rozwój TG „Sokół” w Czechach b) Geneza TG „Sokół” na ziemiach polskich w okresie rozbiorów i metody pracy towarzystwa c) Wkład TG „Sokół” w rozwój kultury fizycznej na ziemiach polskich w okresie do 1914 roku Wkład TG „Sokół” w rozwój kultury fizycznej w Polsce po I wojnie światowej AD a), b) Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" sięgają drugiej połowy XIX wieku. Pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne powstało 7 lutego 1867 roku we Lwowie. Inspiracją dla polskiej działalności sokolej był Sokół czeski założony w 1862 roku przez Mirosława Tyrasz rozpoczął swą pracę pielęgnując tradycję narodową, rozwijać ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze. Sokoli czescy zaproponowali nieznaną do tego czasu wszechstronną działalność sportową
W Średniowieczu jedynym sportem były ćwiczenia wojskowe i polowania, a więc nauka władania bronią białą i palną. Do tego dochodziła jeszcze jazda konna, konieczna dla rycerzy, a potrzebna dla każdego podróżnika. Ćwiczenia nie związane ze służbą wojenną nie wchodziły w rachubę. Ten stan rzeczy przetrwał epokę średniowieczną i chociaż ćwiczenia wojskowe z czasem stały się bardziej unormowane, to w dalszym ciągu nie było sportu wybiegającego poza granice sztuki wojskowej.
Dopiero w drugiej połowie XIX wieku pojawił się sport nie związany bezpośrednio ze szkoleniem wojskowym, a nawiązujący do sportowych tradycji epoki greckiej. Czescy Sokoli pierwsi wprowadzili wszechstronne ćwiczenia gimnastyczne służące do podtrzymywania zdrowia i dobrej kondycji fizycznej. Z Czech idea Sokoła zaczęła przenikać do innych krajów. Szybko dotarła do Galicji a więc tej części Polski, która była z Czechami w zaborze austriackim.
Idea utworzenia Towarzystw Gimnastycznych wyszła z kręgu młodzieży lwowskiej, głównie studentów Uniwersytetu Jana Kazimierza, ale wprowadzili ją w czyn ludzie starszego pokolenia, często byli żołnierze Powstania Styczniowego.
W okresie kilkunastu lat gniazda sokole powstały we wszystkich większych miastach ówczesnego zaboru austriackiego, a następnie na terenach Polski będących pod zaborami pruskim i rosyjskim.
Gniazda sokole były nie tylko organizatorami zajęć sportowych, ale były również - co było niezwykle ważne dla odbudowy niepodległego bytu narodowego, ośrodkami krzewienia tradycji narodowych i patriotycznych. Po odzyskaniu niepodległości utworzono w 1919 roku Ogólnopolski Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce, którego prezesami byli: mec. Bernard Chrzanowski, hrabia Adam Zamoyski, płk. dypl. Franciszek Arciszewski. Sokolstwo polskie prężnie się rozwinęło zgodnie z hasłem “w zdrowym ciele zdrowy duch”. W latach międzywojennych Sokolstwo rozwinęło silnie swoje struktury, prowadząc pracę patriotyczno-wychowawczą oraz sportową, szczególnie rozwijając gimnastykę.

(…)

… sportową i akrobatyczną, kolarstwo, hokej, rugby, karate, jeździectwo, łucznictwo strzelectwo, zapasy, marszobiegi, modelarstwo, sporty obronne, turystykę i krajoznawstwo, wspinaczkę linową i wysokogórską, łączność, ratownictwo medyczne, kajakarstwo, gry w piłkę nożną, koszykową, siatkową, tenis, tenis stołowy, pływanie, aerobik, fitness, łyżworolki, ciężary. Sokoli na swoje niektóre imprezy zapraszają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz