Historia filozofii starozytnej - strona 6

Wykład - Ostatnie świadectwa zwolenników filozofii Ogrodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Ostatnie świadectwa zwolenników filozofii Ogrodu i przesłanie Epikura wyryte w kamieniu Odrodzenie się epikureizmu w dwu pierwszych wiekach ery chrześcijaństwa Po śmierci Lukrecjusza i Filodemosa Ogród został prawdopodobnie zamknięty, a członkowie szkoły rozproszyli się. Kryzys szkoły epikurejskie...

Wykład - Pierwsza Akademia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Pierwsza Akademia i szybkie zagubienie zdobyczy „drugiego żeglowania” Akademia platońska, jej cel, organizacja i szybki upadek Datę założenia Akademii należy umieścić w latach następujących po pierwszej podróży Platona do Italii. Kiedy Platon nabrał przekonania, że jego bezpośredni udział w życiu ...

Wykład - Pierwszy Perypat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Pierwszy Perypat i szybkie zatracenie wyczucia dla wymiaru metafizycznego Arystotelesowski Perypat, jego organizacja i szybki upadek Data założenia Perypatu zbiegła się z datą powrotu Arystotelesa do Aten po trzynastu latach nieobecności (335/334). Arystoteles był już wtedy uznanym filozofem, nauc...

Wykład - Położenie podwalin pod logikę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Położenie podwalin pod logikę; retoryka i poetyka Podłożenie podwalin pod logikę Pojęcie logiki, czyli „analityki” W planie, który posłużył Arystotelesowi do podziału nauk, nie ma miejsca na logikę - nieprzypadkowo. Logika ma bowiem rozważać f...

Wykład - Polityczny składnik platonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Polityczny składnik platonizmu i jego związki z protologią „nauk niepisanych” Waga i znaczenie politycznego składnika platonizmu Platon, w przeciwieństwie do Sokratesa, odczuwał potrzebę zajmowania się polityką - z powodu szlachetnego urodzenia, tradycji rodzinnych, a także - wewnętrznego powołani...

Wykład - Powstanie neoplatonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Powstanie neoplatonizmu: od szkoły Ammoniosa do szkoły Plotyna Amonios Sakkas i jego szkoła w Aleksandrii Zagadka Ammoniosa Sakkasa Próg neoplatonizmu zostaje przekroczony wraz z żyjącym na przełomie II i III wieku naszej ery Ammoniosem Sakkase...

Wykład - Rozwój neoplatonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Rozwój neoplatonizmu i koniec starożytnej filozofii grecko-pogańskiej Całościowe spojrzenie na szkoły, przedstawicieli i kierunki w neoplatonizmie Uwagi metodologiczne dotyczące rekonstrukcji dziejów neoplatonizmu Trudno jest pisać historię neoplatonizmu po Plotynie. Wkład kolejnych myślicieli po...

Wykład - Rozwój szkół sokratycznych mniejszych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Rozwój szkół sokratycznych mniejszych oraz powody ich upadku i zaniku Diogenes z Synopy i rozwój cynizmu Diogenes i radykalizacja cynizmu Diogenes urodził się pod sam koniec V wieku przed Chrystusem w Synopie, zmarł w wieku IV. Starożytne źródła mówią, że był uczniem Antystenesa, twórcy cynizmu t...

Wykład - Sceptycyzm pirroński i sceptycyzm akademicki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Sceptycyzm pirroński i sceptycyzm akademicki Moralny sceptycyzm Pirrona i pirronizm Pirron urodził się między 365 a 360 rokiem przed Chrystusem w Elidzie. Uczęszczał na wykłady nauczycieli szkół sokratycznych, zwłaszcza szkoły megarejskiej. Później został uczniem Anaksarchosa z Abdery, który zapoz...

Wykład - Sofiści

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Sofiści Powstanie, natura i cele ruchu sofistycznego W pierwotnym znaczeniu termin „sofista” oznaczał po prostu „mędrca”, daleko było mu, więc, do pejoratywnego wydźwięku, którego z czasem nabył za sprawą Sokratesa bądź jego uczniów - Platona i Ksenofonta. Stawiają oni sofistyce dwa główne zarzuty...