Filozofia - strona 43

Platon - platońska filozowia przyrody (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Lange
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3108

Filozoficzny mit o stworzeniu był tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedzieć si...

Geometryczna mechanika Kartezjusza(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Lange
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3136

Geometryczna mechanika Kartezjusza było tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedz...

Arystoteles (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Lange
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3199

Myślenie Arystotelesa o przyrodzie było tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedz...

Matematyczne zasady filozofii przyrody - Newton(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Lange
 • Filozofia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3997

Wykład dotyczył matematycznych zasad filozofii przyrody. Przedmiot wykładał dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony, która jest zapisana w formacie docx. W tejże notatce zostały opisane następujące zagadnienia: błędna filozofia N...

Aprioryczne warunki nauk - Kant (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogdan Lange
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2485

Temat wykładu brzmiał: aprioryczne warunki nauk - Kant. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. W notatce można znaleźć opis takich zagadnień jak: krytyczna filozofia Kanta, metafizyka a Kant, sądy u Kanta (…) … ona odwieczną tęsk...

Podstawowe pojęcia filozofii

 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr Maria Jonczyk- Rosół
 • Filozofia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4396

Dokument ma dwie strony i wyjaśnia między innymi pojęcia takie jak: wiedza, prawda, ontologia, metafizyka, finityzm, byt mentalny, spirytualizm, pluralizm, konserwatyzm, teocentryzm, personalizm, racjonalizm, immanentny, sensualizm. Wiedza - uzasadnione, prawdziwe przekonanie. Prawda - zgodność są...

Filozofia - Platon

 • Politechnika Opolska
 • dr Adam Jastrząbek
 • Filozofia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2198

Porusza takie zagadnienia jak: Życie Platona, Filozofia Platona, Ontologia, Dusza i Demiurg - Budowniczy Świata, Teoria poznania - metoda dialektyczna, Życie Świętego Augustyna, Teocentryczna teoria bytu, Teoria poznania - iluminacja, Etyka - zagadnienie wolnej woli,

Filozofia - krótkie notatki z wykładów

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • dr Justyna Sprutta
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2667

Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak: Filon z Aleksandrii, poglądy, materia, logos, gnostycyzm, poglądy gnostyków, antropologia, Augustyn z Tagasty, etyka Augustyna, Teodycea, Leibniz, predyscynacje, Boecjusz. 28.02.2010 23.05.2010 - termin oddania pracy samokształceniowej + kolokw...

Filozofia - szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

O czym będzie mowa: - zarys tła, podłoża, na którym pojawiały się poszczególne szkoły filozoficzne - ok. VI wieku p.n.e. - czyli wierzenia i religijność grecka Filozofia wyłoniła się z greckiej religijności, czyli mitologii. Mit zastąpiony przez filozofię. Badacze - Nircea Eliade (znawca wszelkich ...

Filozofia - Empedokles

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

EMPEDOKLES c.d. Arche dla niego (był pluralistą) jest złożone z więcej niż dwóch elementów - z 4 podstawowych elementów! - woda, ziemia, ogień i powietrze czyli 4 podstawowe żywioły greckiej mitologii. Nazywa je KORZENIAMI RZECZYWISTOŚCI - bo na...