Platon - platońska filozowia przyrody (wykład)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Platon - platońska filozowia przyrody (wykład) - strona 1

Fragment notatki:

Filozoficzny mit o stworzeniu był tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedzieć się jakie są idee platońskiej filozofii przyrody, co jest istotą cnoty, gdzie szukać istoty kuli, esencjalizm

Platon
Filozoficzny mit o stworzeniu - platońska filozofia przyrody.
Idee i ich cienie
Następny ważny krok rozwojowy filozofia przyrody zawdzięcza zainteresowaniu Sokratesa problemem: co jest istotą cnoty?
Właśnie na terenie etyki powstało pojęcie istoty. Uświadomienie sobie różnicy pomiędzy cechami konstytutywnymi, stanowiącymi istotę i cechami konsekutywnymi (przypadkowymi) było gigantycznym osiągnięciem filozofii greckiej. Platon rozciągnął (rozszerzył zakres) pojęcie istoty z dziedziny moralności na wszystkie dziedziny w ogóle (np. istota demokracji to wolny wybór).
Geniusz Platona kazał mu poszukiwać zrozumienia istoty w najprostszych przypadkach. Nic dziwnego, że skierował(geniusz) go ku geometrii (nie bez wpływów filozofii pitagorejskiej). Chodzi o poszukiwanie kuli. Gdzie szukać istoty kuli (idea doskonała)? Nie wśród rzeczy materialnych. Wobec tego gdzie istnieją „kule idealne”? Kule o których mówi geometria. Platon sądził, że one istnieją. Wg niego kule idealne istnieją, ponieważ geometria wykrywa prawa ich istnienia. Tu ma swoje źródło platońska doktryna o świecie idei, czyli form. Rzeczy dostrzegalne zmysłami są tylko cieniami swoich idei. Idee istnieją rzeczywiście, istnienie rzeczy dostrzegalnych zmysłami jest pochodne w stosunku do istnienia idei. Platon wyraźnie sformułował jeden z najdonioślejszych dylematów filozoficznych: esencjalizm - istnieją istoty i wiedza o nich jest możliwa, przeciw nominalizmowi. Jakakolwiek wiedza ogólna, różna od poznania tego, co uchwytne zmysłami sprowadza się tylko do wyrazów/słów/nazw.
Sąd apodyktyczny - twierdzenie, np. 2+2 jest 4
Sąd problematyczny - pytanie, np. czy 2+2 jest?
Dyletant - osoba, której sąd apodyktyczny jest błędny/fałszywy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz