Arystoteles (wykład)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4256
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Arystoteles (wykład) - strona 1

Fragment notatki:

Myślenie Arystotelesa o przyrodzie było tematem wykładu z przedmiotu filozofia przyrody, z którego to jest ta notatka. Wykład prowadził dr Bogdan Lange. Notatka składa się z 1 strony zapisanej w formacie docx. Z notatki tej można dowiedzieć się czym jest istota rzeczy wg Arystotelesa, jakie są rodzaje bytów wg Arystotelesa, substancja wg Arystotelesa, podłoże wg Arystotelesa

Arystoteles:
Przejście od platonizmu do arystotelizmu oznaczało rewolucję (naukową, filozoficzną) nie tylko pod względem metody filozofowania, ale także pod względem treści. Platońskie istoty rzeczy (np. długopisu, stołu) bytują w świecie idei. Natomiast Arystoteles istoty rzeczy umieszcza w rzeczach. Istotą rzeczy jest jej substancja (to co postrzegamy zmysłami). System Arystotelesa jest więc substancjalistyczny. Dotyczy to w szczególności jego filozofii przyrody. Wraz z Arystotelesem rozpoczął się wiele wieków trwający okres substancjalnego widzenia świata. Arystoteles zapoczątkował tradycję metodologicznej systematyzacji. Przed przystąpieniem do analizy jakiegoś zagadnienia trzeba najpierw rozstrzygnąć, do jakiej nauki (czyli jej kompetencji) zalicza się ta analiza. Arystoteles odróżniał 3 rodzaje rzeczy (bytów):
rzeczy istniejące oddzielnie i nieruchome
rzeczy istniejące oddzielnie i ruchome
rzeczy nieistniejące oddzielnie i nieruchome
Rzeczy istniejące oddzielnie to substancje (np. stół istnieje oddzielnie od krzesła), których istota polega na tym, że muszą istnieć w czymś innym. Podleganie ruchowi należy zrozumieć w sensie arystotelesowskim jako szeroko pojmowaną zmienność. Tym 3 rodzajom rzeczy odpowiadają 3 podstawowe nauki:
fizyka zajmuje się rzeczami istniejącymi oddzielnie, ale będącymi w ruchu (2); niektóre działy matematyki zajmują się rzeczami nieruchomymi, ale nieistniejącymi oddzielnie, lecz ucieleśnionymi w materii (3)
natomiast „filozofia I” (fundamentalna) ma za przedmiot byty zarazem oddzielne i nieruchome (1).
Stworzenie abstrakcyjnego pojęcia „bytu jako takiego” i odpowiadającej mu nauki, czyli metafizyki, uważa się za najdonioślejsze osiągnięcie Arystotelesa. Czymże jest więc substancja? Wg Arystotelesa pojęcie substancji zawiera w sobie 4 charakterystyki:
a) substancja stanowi istotę rzeczywistości
b) substancja jest podłożem, czyli substratem
c) substancja jest czymś indywidualnym
d) substancja jest czymś oddzielonym (istnieje samodzielnie).
Termin „podłoże” dosłownie oznacza to „co rozciąga się pod”, ale kontekście systemu Arystotelesa to „pod” oznacza coś bardzo fundamentalnego, bez czego wszystko inne co nie jest substancją, nie może istnieć. Substancjami o ile są one podległe ruchowi, zajmuje się fizyka. Arystoteles: „ze świata idei do konkretu”. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz