Analiza dzieła literackiego

note /search

Wiedza o literaturze - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 5012

Niemożliwe jest istnienie teorii literatury bez historii literatury i odwrotnie. Teoria literatury jest fundamentem badań literackich. Każde dzieło literackie nosi w sobie rozwiązanie pytań o literaturze. Inne nauki z pogranicza wiedzy ...

Semiotyka - omówienie i zagadnienia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3591

POSTULAT SYNCHRONIZMU JĘZYKOWEGO: De Saussure postulował badania nad językiem, interesował go język w sensie teoretycznym. Czysty synchronizm to iluzja. Drugim postulatem były badania immanentne niezależne od warunków zewnętrznych. Bardzo ważna staje się rola metajęzyka. Drugim znanym twórcą semio...

Gatunek literacki i intertekstualność - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2422

GATUNEK LITERACKI - zespół reguł, określających konstrukcje utworów literackich, poszczególne realizacje reguł. Gatunek literacki istnieje dzięki powtarzalności i świadomości czytelnika, odbiorcy. Gatunki ewoluują - zmieniała się definic...

Intertekstualność - gatunki, wykład.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Analiza dzieła literackiego
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 4102

Głowiński modyfikuje tą klasyfikację: intertekstualność i hipertekstualność można traktować łącznie - łączna nazwa intertekstualność, odrzucenie paratekstualności, metatekstualność zostaje przez Głowińskiego uwzględniona - zdarza się ona w samym dziele bardzo rzadko, częściej w artykule, eseju, ...