Geologia inżynierska - strona 6

Żwiry

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

1. Struktura Otoczaki frakcji kamienistej lub żwirowej 2. Tekstura Warstwowanie frakcjonalne – warstwowanie takie występuje w środowisku wód płynących 3. Minerały (cechy główne) --- 4. Nazwa Żwir 5. Miejsce w systematyce Osadowe O...

Martwica wapienna

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

1. Struktura Nie dotyczy 2. Tekstura Bardzo porowata tekstura 3. Minerały główne – cechy Kalcyt CaCO3 (twardość 3, bezbarwny, zabarwienie różnorakie, połysk szklisty, matowy) 4. Nazwa Martwica wapienna 5. Miejsce w systematyce Skały chemi...

Rodzaje działalności wiatru

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Rodzaje działalności wiatru Niszczące: deflacja - wywiewanie występuje na obsz. zbudowanych ze skał luźnych i suchych polega na przenoszeniu fr. piaskowej i pyłowej, w wyniku tego procesu powst. obniżenia zwane niszami deflacyjnymi. korozja - ( korozja eolityczna) polega na ścieraniu skał przez uder...

Geologia inżynierska-zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Krystyna Dzidowska
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

Co to jest geologia inżynierska, geotechnika Geologia inżynierska - jeden z działów geologii, wydzielona jako samodzielna nauka. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploat...

Ablacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 980

Ablacja (zmywanie) - czynniki nią rządzące i powstawanie deluwiów Ablacja - geologiczna działalność wód opadowych polegająca na mech zmywaniu z pow. terenu, transportowaniu i akumulowaniu dr...

Bieg i upad warstwy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2681

Bieg i upad warstwy ( definicje i rysunki) Bieg warstwy- rozciągłość , jest to azymut krawędzi (ślad) powstałej z przecięcia płaszczyzny poziomej z pow. warstwy (stropem lub spągiem) kąt biegu 0 - 180 Upad - jest to kąt dwuścienny, zawarty pomiędzy...

Cechy geologiczno inżynierskie skał - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1414

Cechy geologiczno inżynierskie skał - nazywamy ich właściwości, które mają wpływ na ocenę przydatności podłoża do posadowienia na nim budowli. Dzielimy je na: cechy fizyczne porowatość, gęstość właściwa, gęstość obj. wilgotność, wodoprzepuszczalność cechy mechaniczne wytrzymałość,

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał - omówienie ...

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Cechy petrograficzne wpływające na wytrzymałość skał. a) wytrzymałość na ścinanie przy ścinaniu próbki ujawnia się tarcie wew. Siła ścinająca musi pokonać opór tarcia wew. oraz wew. siły wiążące poszczególne cz. miner. ze sobą nazywane ogólnie spójnością. Miarą wytrzymałości na ścinanie jest kąt tar...

Denudacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Denudacja Jest to zespół procesów niszczących (denudacyjnych), do których zaliczamy wietrzenie wszelkiego rodzaju erozje i powierzchniowe ruchy masowe, prowadzące do uiszczenia wyniosłości...

Osuwiska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

OSUWISKA Char. rzeźby osuwisk Procesy osuwiskowe wywierają duży wpływ na kształtowanie formy pow. Ruch mas gruntów podczas przemieszczeń powoduje charakterystyczne ukształtowanie zboczy i w efekcie ostatecznym powstają tzw. formy osuwiskowe : nis...