Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych

note /search

Administracja - Organ administracji publicznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

Definicje administracji: Administracja- wszystko to w państwie, co nie jest władzą ustawodawczą i sądowniczą. definicja pozytywna: Administracja- jest to organizacja, która składa się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów, to jest jednostek organizacyjnych wyposażonych...

Komórki organizacyjne urzędu skarbowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Do zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu skarbowego należy w szczególności: 1) komórki organizacyjnej podatku dochodowego od osób fizycznych: - orzecznictwo w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, - orzecznictwo w zakresie udzielania ulg podatkowych i umorzeń oraz innych ulg prz...

Kompetencje Ministra Finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

Ordynacja podatkowa- ministrowi przypisuje kompetencje w sprawie ogólnego nadzoru instytucji finansowych i spraw podatkowych. Nie definiuje jednak określenia `sprawy podatkowe'. Nadzór ten jest kontrola i oddziaływaniem MF na postępowan...

Kontrola skarbowa - organy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

1. Do zakresu kontroli skarbowej należy: 1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych; 2) ujawnianie i k...

Zadania naczelnika urzędu skarbowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Zadania naczelnika urzędu skarbowego wynikające z ordynacji podatkowej: Art. 229 § 1, § 3. - Naczelnik urzędu skarbowego jest zobligowany do udzielenia informacji zawartych w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji d...