Administracja - Organ administracji publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja - Organ administracji publicznej - strona 1 Administracja - Organ administracji publicznej - strona 2 Administracja - Organ administracji publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Definicje administracji:
Administracja- wszystko to w państwie, co nie jest władzą ustawodawczą i sądowniczą.
definicja pozytywna:
Administracja- jest to organizacja, która składa się z różnorodnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów, to jest jednostek organizacyjnych wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących pewien zamknięty układ organizacyjny mający realizować zadania państwowe (publiczne).
art. 18 Konstytucji--- przeczytaj.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji należy do administracji i jest wpisana w Konstytucji RP. Nie da się jej więc zlikwidować dopóki przepisy nie zostaną zmienione.
Powstaje bardzo dużo podmiotów administracyjnych, które działają niezależnie, same z siebie. Administracja nastawiona jest na:
- Celowość (wykonywanie zadań publicznych)
- zorganizowanie wokół organów, którym państwo przypisuje zadania i kompetencje (poszczególne komórki administracyjne skupiają sie wokół tych bardziej centralnych komórek administracyjnych)
Sfery działania administracji:
1. na zewnątrz
2. do wewnątrz
ad1. sfera zewnętrzna jest skierowana na wywoływanie skutków prawnych w sferze zewnętrznej, a więc będących w stanie zmienić sytuację prawną podmiotów znajdujących się poza aparatem państwowym. (np. poprzez wydanie jakiegoś zezwolenia bądź zakazu)
ad2. działania skierowane do wewnątrz polegają na organizacji wykonywania zadań społecznych i gospodarczych ustalonych przez inne organy państwowe.
Działania administracyjne (rodzaje):
1. Faktyczne (materialnie widoczne)
2. Prawne (czyli albo stanowienie prawa albo indywidualizacja stosunków prawnych)
Legalność jest naczelna funkcja administracji, a efektywność jest w stosunku do legalności wtórna. Np. czasem koszty pozyskania dowodów są wyższe niż nałożona na przestępcę skarbowego kara.
Formy działania:
Akt administracyjny, który ma charakter indywidualny (np. decyzja podatkowa)
Akt normatywny, będący co do zasady aktem ogólnym dot. dużych grup, czyli np. rozporządzenia dotyczące zasad ustalania kosztów użytkowania samochodów wykorzystywanych do działalności gosp.
Działania prowadzone w ramach procedur regulacyjnych, (czyli ich wykonywanie oraz kontrola wykonania )
Działania materialno- techniczne, np. gromadzenie informacji i ich przetwarzanie
Działania społeczno- organizatorskie (porozumiewanie się, apelowanie)
Formy niewładcze (np. w administracji samorządowej, gdzie wójtowie zajmują się rzeczami, które nie należą do ich kompetencji w sposób bezkarny)
Rodzaje organów administracji:

(…)

…. Typy właściwości organów:
Miejscowa (terytorialna)
Rzeczowa (prawo do rozstrzygania określonej kategorii spraw) jaki podatek
Funkcjonalna (instancyjna)  jaka instancja Prezydent miasta- organ pierwszej instancji w zakresie podatków samorządowych (leśny, rolny itp.)
Samorządowe kolegium odwoławcze- druga instancja
Izba skarbowa- druga instancja.
Podatnik w zakresie określonego podatku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz