Marketing instytucji finansowych

note /search

Bankowość elektroniczna-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1869

Bankowość elektroniczna (e-banking) jest formą usług, polegającą na umożliwieniu uprawnionego dostępu do rachunku bankowego za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, telefonu, terminalu i linii telekomunikacyjnych....

Dystrybucja-opracowanie - Strategia marketingowa

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Dystrybucja jako przedmiot badań może być rozpatrywana z wielu punktów widzenia, zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, uwzględniającym interes podmiotu tworzącego system dystrybucji, jak i w aspekcie makroekonomicznym, jako system podziału i udostępnienia dóbr. System dystrybucji określa się także j...

Lojalność i stałe relacje z klientem-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Budowanie długotrwałych relacji z klientami Co to jest lojalność klienta? Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych uznaje lojalność jako wierność, oddanie jakiejś instytucji, bądź osobie. W literaturze ekonomicznej pojęcie to przedstawiane jest jako postawa określonego konsumenta, kierujące...

Segmentacja rynku-opracowanie - Marketing masowy

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek.  SEGMENT RYNKU Segment oznacza człon rynku (subrynek)....