Jednostkowe sprawozdania finansowe

note /search

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 6405

in. zagadnienia takie jak: cechy jakościowe informacji sprawozdawczej, podstawowe zasady dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego, cecha wiernej prezentacji, elementy ograniczające jakość informacji, zasada kontynuacji, cel inwentaryzacji, rodzaje sprawozdań finansowych. Jednostkowe sprawo...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 5362
Wyświetleń: 8988

...Cechy jakościowe sprawozdań finansowych: 1) zrozumiałość: wystarczająca wiedza o biznesie i rachunkowości; chęć zapoznania się ze sprawozdaniem; 2) przydatność – oznacza zdolność wpływania tych informacji na decyzje ekonomiczne użytkowników sprawozdań finansowych. Na przydatność informa...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2387
Wyświetleń: 6510

Szczegółowy zakres materiału przedstawiony w tej notatce jest następujący: istota, znaczenie i rodzaje sprawozdań finansowych, cel sprawozdania finansowego, użytkownicy sprawozdań finansowych, klasyfikacja sprawozdań finansowych, układ prezentacji informacji sprawozdawczych, podstawowe założenia i ...

Jednostkowe sprawozdania finansowe - test

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 4291
Wyświetleń: 10997

Dokument ma 4 strony i zawiera zagadnienia takie jak: użytkownicy sprawozdań finansowych, sprawozdanie finansowe jednostki, cechy sprawozdania finansowego, uproszczone sprawozdanie finansowe, bilans, rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia błędu, sprawozdanie z działalności jednostki. Użyt...