Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym

note /search

Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2058

Wykład 1 Stopa zwrotu i przeciętna stopa zwrotu Stopa zwrotu (r) jest powszechnie stosowaną miarą dochodowości. Stanowi ona relację osiągniętego dochodu do zaangażowanego kapitału w rozważanym okresie (Wzór 1). Przeciętna stopa zwrotu w skali podokresu, może być wyznaczona jako: 1. Prosta stopa zwr...

Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym- wykład 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1995

Wykład 2 Pomiar ryzykaMiary obiektywne stosowane w kwantyfikacji ryzyka rynkowego towarzyszącego zaangażowaniu środków w inwestycjach finansowych obejmują: Miary zmienności, Miary zagrożenia, Miary wrażliwości.Miary zmiennościodwołują się do kategorii oczekiwanej stopy zwrotu, wyznaczanej -na...

Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1351

Wykład 3 1. Istota metod symulacyjnych Metody symulacyjne z grupy Monte Carlo stanowią praktyczne rozwiązanie umożliwiające oszacowanie rozkładu zmiennej ryzyka na podstawie formalnego modelu ryzyka opisującego zależność pomiędzy zmienną ryzyka a czynnikami ryzyka. Symulacja polega na losowym gener...

Współzależność zmiennych losowych w procesie symulacji metodami z grup...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575

Wykład 4 Współzależność zmiennych losowych w procesie symulacji metodami z grupy Monte Carlo Odzwierciedlenie współzależności jest podstawowym elementem symulacji metodami z gru-py Monte Carlo. W rzeczywistości gospodarczej większość czynników ryzyka wpływających na podmioty gospodarcze wykazuje ws...

Testowanie napięć- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Excel i VBA w analizach i modelowaniu finansowym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1659

Wykład 5 Testowanie napięć Testowanie napięć (z ang. stress-testing) jest formą analizy (oceny) ryzyka ekstremalnego. Ryzyko ekstremalne oznacza ekspozycję podmiotu gospodarczego na skrajnie niekorzystne oddziaływanie poszczególnych czynników ryzyka jednocześnie. Coraz większa popularność testowan...