Ekonomika przedsiębiorstw - strona 6

Koszty produkcji - omówienie - Rodzajowy układ kosztów produkcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

KOSZTY PRODUKCJI- ceny, jakie firma musi zapłacić, jeżeli chce uzyskać budynki, maszyny, materiały, siłę roboczą, usługi do prowadzenia własnej działalności związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i finansowaniem wielkości produkcji.K=S+P+R Rodzajowy układ kosztów produkcji- księgowane są 2...

Ekonomika przedsiębiorstw -podstawowe pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

Ekonomika przedsiębiorstw 1. Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki Ekonomika- to dział ekonomii zajmujący się poszczególnymi gałęziami gospodarki wraz z relacjami między nimi oraz zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą -to dyscyplina naukowa o warunkach, działaniach i sposobach r...

Rachunek przepływów pieniężnych - omówienie - Cashflow

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CASHFLOW) Są to przed., które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły lub przekroczyły 2 z 3 wielkości: 1)średnioroczne zatrudnienie-50osób 2)suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w PLN 25euro 3)przychód netto ze sprzedaży towarów...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

WSKAŹNIKI FINANSOWE- działalność przed. jest związana z ciągłym procesem podejmowania i realizacji wielu różnorodnych decyzji charakteryzujących się zasięgiem i stopniem swobody działania. Analiza finansowa przedsiębiorstwa ma podstawowe znaczenie, ponieważ pozwala na dokonanie oceny, jego kondy...

Wskaźniki zadłużenia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA: Wskaźnik zadłużenia aktywów: Wza informuje jaki udział w aktywach przed. stanowi zadłużenie, jest miarą ryzyka działalności przed. Im niższa wartość tym stopień zadłużenia przed. jest mniejszy. Im większy Wza tym mniejszy jest udział środków własnych finansujących działal...

Wskaźniki zyskowności - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚĆI Wskaźniki rentowności bazują na wielkości osiągniętego zysku, a wskaźniki deficytowości bazują na osiągniętej stracie. Zysk jest bowiem odzwierciedleniem efektywności podjętych decyzji inwestycyjnych oraz finansowych. Wskaźnik rentowności aktywów: Wroa określa zdolność ak...

Sprawozdanie finansowe - omówienie

 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (SF)Celem SF jest dostarczenie inf. o sytuacji fin. przed., nakłada na przed. obowiązek sporządzania na określone dni statystycznego sprawozdania fin. w ściśle określonej formie zawierającego: 1)bilans- dwustronnym, wartościowym zestawieniem majątku przed. grupującym po le...

Sprawozdanie finansowe - omówienie - aktywa, pasywa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

SPRAWOZDANIE FINANSOWE (SF)Celem SF jest dostarczenie inf. o sytuacji fin. przed., nakłada na przed. obowiązek sporządzania na określone dni statystycznego sprawozdania fin. w ściśle określonej formie zawierającego: 1)bilans- dwustronnym, wartościowym zestawieniem majątku przed. grupującym po le...