Biochemia - strona 36

Glikoliza - Dekarboksylacja

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1680

Glikoliza- ciąg reakcji biochemicznych, podczas których jedna cząsteczka glukozy zostaje przekształcona w dwie cząsteczki pirogronianu. Glikoliza zachodzi u wszystkich eukariotów i wielu prokariotów; przebiega w cytoplazmie. Glikoliza składa się z 11 reakcji chemicznych katalizowanych przez odpowie...

Wykład - fosfataza kwaśna

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

FOSFATAZA KWAŚNA (ACP) - enzym wskaźnikowy/ekskrecyjny Izoenzymy: wątrobowy, nerek, stercza, kostny + izoformy ie.kostnego wytwarzane w neutrofilach, erytrocytach, płytkach krwi, śledzionie. ...

Budowa, laboratoryjna synteza łańcuchów peptydowych - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 812

Laboratoryjna synteza łańcuchów peptydowych. Jedną z najważniejszych technik syntezy polipeptydów jest synteza na stałym nośniku polimerowym, opracowana przez Merrifielda(nagroda Nobla w 1984 r.) Budzi ona zainteresowanie z dwóch powodów: (1) pozwala na potwierdzenie struktury naturalnych biomakrocz...

Zagadnienia do biosynteza nukleotydów

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Lista 10 Biosynteza nukleotydów Struktura adenina, guanidyna, cytozyna, tymina , uracyl, ATP, UTP, GTP, CTP, TTP Zarys biosyntezy nukleotydów ...

Zagadnienia do cykl calvina i szlak pentozofosforanowy

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

Lista 6 cykl Calvina i szlak pentozofosforanowy Główne etapy cyklu Calvina krótkie omówienie Włączenie pierwszej cząsteczki CO2 Zasada działania rubisco Regeneracja rybul...

Ketozy - opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biochemia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

Ketozy: 1-Dihydroksyaceton- grupa trioz, stosowany do produkcji samoopalaczy, występuje w naturze w komórkach roślin wyższych i zwierząt w postaci fosforanu, biały proszek o słodkim smaku. 2-D- rybu...

Wykład - synteza aminokwasów na dowolnym przykładzie

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

synteza aminokwasów na dowolnym przykładzie Aminokwasy to związki organiczne, których cząsteczki zawierają grupy: karboksylowa: -COOH, aminową: -NH2. Szczególne znaczenie ma synteza tzw.

Wykład - wzór cytruliny i jej reakcje

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

wzór cytruliny w jej reakcje To aminokwas, który jest katalizatorem przy tworzeniu się substancji moczowych, a później odbudowy amoniaku. Występuje w cyklu mocznikowym. Wzór sumaryczny: C6H13N3O3. Cytrulina nie jest kodowana przez DNA. Po raz pi...

Wykład - cykl glioksylanowy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

cykl glioksylanowy - przebieg i rola CYKL GLIOKSYLANOWY Modyfikacja cyklu Krebsa Cykl jest rozpowszechniony u bakterii aerobowych, grzybów. Początkowe metabolity są takie same jak w cyklu Krebsa, dopiero izocytrynian pod wpływem liazy ulega rozkładowi na bursztynian i glioksylan. Glikosylan jest p...

FAD - budowa i reakcje - wykład, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1330

budowa „FAD” oraz reakcje z jego udzialem FAD to dinukleotyd flawinoadeninowy spokrewniony z witaminą B2 jest koenzymem oksydoreduktaz złożonym z kwasu adenozynomonofosforowego i nukleotydu flawinowego, przenosi dwa protony i dwa elektrony,...