Biochemia - strona 35

Kwasy tłuszczowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Kwasy tłuszczowe - kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH ( R oznacza łańcuch węglowodorowy , a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha). Kwasy tłuszczowe występujące naturalnie wchodzą w skład tłuszc...

Regulacja reakcji enzymatycznej

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

hamowanie kompetycyjne (współzawodnicze) określa sytuację, w której dwa rodzaje cząsteczek - substrat i inhibitor - współzawodniczą o jedno centrum aktywne; znoszone jest przez zwiększenie stężenia substratu (powoduje wypieranie inhibitora); ten typ inhibicji wykorzystywany jest w przypadku leczen...

Sacharoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Sacharoza jest disacharydem, czyli cukrem złożonym z dwóch reszt monosacharydowych połączonych ze sobą wiązaniem glikozydowym. Naturalnie występująca (+)-sacharoza zbudowana jest z reszty fruktozy (β-D-fruktofuranozy) oraz glukozy (α-D-glukopira...

Specyficzność działania enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3766

Enzymy to białka o własnościach katalitycznych, które posiadają zdolność zwiększania szybkości reakcji chemicznej. Obniżają energi ę aktywacji ,( minimalna wartość energii, która jest niezbędna do zajścia danej reakcji chemiczn...

Transport białek do organelli komórkowych

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3017

Wewnątrzkomórkowy transport białek Ponieważ synteza większości białek zachodzi na wolnych rybosomach w cytoplazmie, a błony wewnątrzkomórkowe stanowią selektywnie przepuszczalne bariery; komórka wykształciła mechanizmy dzięki którym białkowe mole...

Reakcja hydrolizy ATP i reakcja mikinazowa

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3598

Reakcja hydrolizy ATP i reakcja miokinazowa ATP (adenozynotrifosforan) jest nukleotydem, pochodnym adenozyny, pełniącym funkcje równoważników energetycznych. Praktycznie cała energia wytwarzana z katabolizmu cukrów, tłuszczy i białek jest przekształcana w wysokoenergetyczne wiązania ATP. Stężeni...

Referat-węglowodany jako podstawowe źródło energii

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2191

Temat: Węglowodany jako podstawowe źródło energii. Węglowodany stanowią najłatwiejszy w użyciu materiał energetyczny. Jednak w przeciwieństwie do tłuszczów szybko się wyczerpują. Właściwe węglowodany i do tego spożywane w odpowiednim czasie sprawią, że jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać możliw...

Aktywatory, koenzymy, grupy prostetyczne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1652

Aktywator enzymatyczny - substancja chemiczna umożliwiająca lub poprawiająca działanie enzymów. Ich działanie polega na odszczepianiu od nieaktywnych proenzymów blokujących grup funkcyjnych (rodników) lub ochronie enzymów przed działaniem ...

Białka opiekuńcze, degradacja białek

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Białka opiekuńcze - białka odpowiedzialne za prawidłowe zwijanie się innych białek. Zalicza się do nich m.in. białka szoku cieplnego. Białka opiekuńcze pełnią funkcję katalizatorów i wspomagają proces samodzielnego fałdowania się łańcuchów poli...

Fotosynteza-faza jasna i ciemna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2324

Fotosynteza - biochemiczny proces wytwarzania związków organicznych z materii nieorganicznej, przez komórk i zawierające chlorofil lub bakteriochlorofil , przy udziale światła. Jest to jedna z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi . Proces ten utrzymuje wysoki poziom tlenu w atmosferze o...