Ekonomia w ochronie środowiska

note /search

Skutki zanieczyszczenia, ochrona i rekultywacja gleb

 • Politechnika Gdańska
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

Skutki zanieczyszczania gleb Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób odczyn gleb. Zwiększone zakwaszenie lub  alkalizacja gleb negatywnie wpływa na stan mikrofauny i mikroflory glebowej. Na skutek tego  zm...

Zanieczyszczenia gleby i zajmowanie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

„Zanieczyszczenia gleby i zajmowanie terenu” Zanieczyszczenia i ich pochodzenie. Gleba stanowi element środowiska przyrodniczego, w którym gromadzi się przeważająca  (często 90%) część zanieczyszczeń występujących w środowisku. Zanieczyszczenia dostają się do  gleb przede wszystkim wraz z opadami...

Prawne aspekty ochrony środowiska - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2002

Prawne aspekty Ochrony środowiska :    Prawo to element sterujący oddziaływaniem człowieka na środowisko i pełni  rolę regulującą    Prawo ochrony środowiska to zbiór przepisów prawnych    Modernizacja pr. Środowiska od obrad okrą...

Świadomość ekologiczna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Świadomość ekologiczna      Świadomość ekologiczna - zespół informacji i przekonań na temat środowiska  naturalnego oraz postrzegania związków między stanem środowiska, a  warunkach życia człowieka.    Świadomość ekologiczna kształtowana przez- :  -system wartości  -tradycja rodzinna   -wiedza – ed...

Wpływ budownictwa krajów UE na środowisko - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

    Wpływ budownictwa krajów UE na  środowisko naturalne ● W 2010r Europejska Agencja Środowiska  (EEA) opublikowała raport na temat środowiska  naturalnego Europy,jego obecnego stanu i jak  może wyglądać ten stan w przyszłoś...

Funkcje gospodarcze środowiska - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1288

Funkcje gospodarcze środowiska    Środowisko może wpływać na działanie człowieka i jego dobrobyt:  -miejsce przebiegu procesów życiowych  -miejsce działania gospodarki  -źródło dóbr bezpośredniego spożycia i surowców  -jest odbiornikiem odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych    Współczynnik def...

Gospodarowanie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1197

Gospodarowanie jako proces racjonalnego wykorzystania materii i energii    Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju czy regionu zależy od:  -sposobu oraz wielkości produkcji dóbr materialnych i usług  -zaludnienia   -warunki naturalne, czyli na konkretnej przestrzeni gospodarczej    Środ...