Funkcje gospodarcze środowiska - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje gospodarcze środowiska - wykład - strona 1 Funkcje gospodarcze środowiska - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Funkcje gospodarcze środowiska    Środowisko może wpływać na działanie człowieka i jego dobrobyt:  -miejsce przebiegu procesów życiowych  -miejsce działania gospodarki  -źródło dóbr bezpośredniego spożycia i surowców  -jest odbiornikiem odpadów poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych    Współczynnik def. Zasobów naturalnych  - Bogactwa naturalne ( minerały, gleba, woda) decydujące o jakości życia  człowieka (piękno krajobrazu, mikroklimat, itp.)    Mamy różne kryteria klasyfikacji zasobów naturalnych:  -procesy zachodzące w zasobach (biotyczne i abiotyczne)  -miejsca występowania (zasoby atmosfery, litosfery  -ruchliwość zasobów (stabilne i niestabilne)  -dostępność i opłacalność użytkowania  -odnawialne i nieodnawialne  -okres odnawialności zasobów (odnawialne w krótkim, średnim i długim czasie)    Bieżące-udokumentowane, wiemy o nich opłacalne w wydobyciu  Potencjalne-sklasyfikowane, udokumentowane lecz droższe w eksploatacji  Zapasy surowcowe- odkryte ale w tej chwili nie eksploatowane    Rodzaje zasobów nieodnawialnych:       Znaczenie dla kapitału naturalnego podstawowego i uzupełniającego    Rzadkość (zasoby rzadkie )  Ograniczoność zasobów (ograniczone i nieograniczone)    Zasoby środowiska jako bariera wzrostu  Każdy zasób używany w gospodarce jest ograniczony zarówno od strony swych  źródeł jak i zlewów czyli ostatecznego przeznaczenia.    Istnieją pewne granice tempa   W jakim spot. jest w stanie zużycia surowce i energię  W jakim może emitować    Trzy poniższe zasady trwałego rozwoju zostały sformułowane przez H.  Danyego    Fizyczny rozmiary nakładu w gospodarce i produkcji – świadome ograniczenie  ogólnej skali użycia zasobów, zmiana postępu technologii z obecnego wzorca  maksymalizacji przepływu w kierunku maksymalizacji efektywności.    I Zasoby odnawialne  Długoterminowa i bezpieczna stopa zużycia nie może być większa od stopy  regeneracji    II Zasoby nieodnawialne   Racjonalna stopa zużycia nie może być tak wysoka by zagrozić istnieniu zasobu  (ropa)     III Zanieczyszczenia  Dopuszczalna stopa emisji nie może być większa niż tempo w jakim to  zanieczyszczenie może być przetworzone lub unieszkodliwione.      Podstawy gospodarowania    Gospodarowanie:  -Niegraniczone potrzeby  -Korzyści z wyboru  -Rzadkość dóbr i zasobów   - koszt alternatywny woboru    Gospodarowanie – Proces ciągłego dokonywania wyborów pomiędzy różnymi  opcjami.    Model powiązań gosp ze środ.     Alokacja zasobów w gosp.  -wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz co kto dostaje.    Zakres możliwości alokacji zależy od  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz